U bent hier

Een fietsenstalling installeren

Uw onderneming moet over een fietsenstalling beschikken die voldoende parkeerplaatsen voor de werknemers en bezoekers telt en aan bepaalde technische en praktische voorschriften beantwoordt.

Opgelet: indien u verhuist binnen de twaalf maanden te tellen vanaf 30 juni 2021, dan wordt deze maatregel toegepast voor de nieuwe site.

In hoeveel fietsparkeerplaatsen moeten worden voorzien?

Het aantal plaatsen voor fietsers moet minimaal gelijk zijn aan:

 • het aantal fietsers (werknemers en bezoekers) die de site bezoeken en dit vermeerderd met 20%;
 • 1/5e van de parkeerplaatsen exclusief ter beschikking van het bedrijf (in eigendom of gehuurd).

U kunt een afwijking op het minimale aantal plaatsen aanvragen via het BVP-formulier dat online beschikbaar is. Leefmilieu Brussel zal in dat geval een audit op uw site uitvoeren om het toereikende aantal fietsplaatsen voor uw bedrijf te bepalen.

Voor de evaluatie van het aantal fietsparkeerplaatsen:

 • U kunt zich baseren op de mobiliteitsenquête die bij uw werknemers werd uitgevoerd. Maar opgelet: u moet rekening houden met de werknemers die de fiets als voornaamste vervoermiddel gebruiken en met de werknemers die de fiets als eindvervoermiddel (d.w.z. dat ze de fiets combineren met een ander ververvoermiddel zoals de trein). U moet ook rekening houden met bezoekers (belangrijk indien ze talrijk zijn).
 • U kunt het aantal fietsen dat op uw site aanwezig is in de zomer en buiten de vakantieperiodes tellen.

Welk stallingsmiddel moet u kiezen?

De stallingsmiddelen moeten toelaten het volledige kader en minstens een wiel van de fiets te vergrendelen. Ze moeten ook aan de grond vastgemaakt en moeilijk demonteerbaar zijn.

 • de omgekeerde 'U'-boog wordt sterk aangeraden;
 • aanleunbeugels waaraan het fietskader vastgemaakt kan worden zijn toegelaten;
 • systemen van het type “eenvoudige fietsklemwielklem” zijn verboden.

Wat zijn de voorschriften voor de fietsparkeerplaatsen?

Er wordt gevraagd dat de fietsparkeerplaatsen:

 • beschut en beschermd zijn tegen slechte weersomstandigheden (voor werknemers, de parkeerplaatsen voor bezoekers moeten niet overdekt zijn);
 • in de mate van het mogelijke in de buurt van de ingangen liggen;
 • zich waar mogelijk op het gelijkvloers bevinden of anders bereikbaar zijn via een lichte toegangshelling, waarbij erop wordt toegezien dat het aantal te nemen deuren en treden beperkt blijft;
 • op maximaal één niveau verschil liggen ten opzichte van de openbare weg indien de toegang via een parkinghelling gaat, en het traject naar de stalling moet veilig zijn voor de gebruikers.

De fietsenstalling moet voldoende manoeuvreerruimte bieden om de fietsen gemakkelijk te kunnen stallen. De toegangsweg naar de fietsenstalling moet gemakkelijk en veilig zijn voor de fietsers en de route van de openbare weg tot de fietsenstalling moet aangegeven zijn (door middel van een signalisatie). Voor meer tips over de inrichting van uw fietsparking kunt u de pagina ‘Verplichtingen inzake parkeervoorzieningen voor fietsen’ op onze website raadplegen.

Wie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de conformiteit van mijn fietsenstalling?

Uiteindelijk is het altijd Leefmilieu Brussel dat zal oordelen of uw fietsvoorzieningen al dan niet conform zijn. Bijgevolg is het belangrijk dat u het team van de bedrijfsvervoerplannen raadpleegt voorafgaand aan uw project voor de (her)inrichting van een fietsenstalling, om :

 • de conformiteit van uw project te verzekeren ;
 • uw investering te garanderen.

Aarzel dus niet om uw projecten voor de ontwikkeling of herinrichting van fietsenstallingen vooraf in te dienen (plan + type installatie), zodat wij de conformiteit ervan kunnen beoordelen voordat het project wordt uitgevoerd.

Datum van de update: 03/08/2021