U bent hier

Een fietsenstalling installeren

Uw bedrijf moet over een fietsenstalling beschikken. Het aantal plaatsen voor fietsers moet minimaal gelijk zijn aan:

  • het aantal fietsers (werknemers en bezoekers) aanwezig op de site en dit vermeerderd met 20%
  • 1/5de van de parkeerplaatsen exclusief ter beschikking van het bedrijf (in eigendom of gehuurd)

U kunt een afwijking aanvragen op het minimum aantal plaatsen. Deze afwijking kan u verkrijgen indien u een gemotiveerde vraag bij uw BVP-formulier invult. Leefmilieu Brussel zal in dat geval een audit uitvoeren op uw site om, in overleg met uw contactpersoon, het toereikende aantal fietsplaatsen voor uw bedrijf te bepalen in functie van uw mobiliteitsprofiel.

De fietsenstalling moet voldoen aan bepaalde vereisten

  • is gemakkelijk te vinden en goed verlicht;
  • is voor werknemers beschut en beschermd tegen slechte weersomstandigheden;
  • ligt in de mate van het mogelijke in de buurt van de ingangen of kernen voor verticale circulatie;
  • bevindt zich waar mogelijk op het gelijkvloers of is anders bereikbaar via een lichte toegangshelling, waarbij erop wordt toegezien dat het aantal te nemen deuren en treden beperkt blijft;
  • ligt op maximaal één niveau verschil ten opzichte van de openbare weg indien de toegang via een parkinghelling gaat, en het traject naar de stalling moet veilig zijn voor de gebruikers;

Elke gestalde fiets moet bevestigd kunnen worden aan een verankerde steun die moeilijk te demonteren is.

Het bevestigingssysteem voor de fietsen moet toelaten om het volledige kader en minstens één wiel van de fiets vast te leggen:

a) de omgekeerde 'U'-boog wordt sterk aangeraden;

b) aanleunbeugels waaraan het fietskader vastgemaakt kan worden zijn toegelaten;

c) systemen van het type “eenvoudige fietsklemwielklem” zijn verboden.

De fietsenstalling moet voldoende manoeuvreerruimte bieden om de fietsen gemakkelijk te kunnen stallen. De toegangsweg naar de fietsenstalling moet gemakkelijk en veilig zijn voor de fietsers en route van de openbare weg tot de fietsenstalling moet aangegeven zijn (door middel van een signalisatie).

Opgelet: Indien u verhuist binnen de twaalf maanden te tellen vanaf 30 juni 2021, dan wordt deze maatregel toegepast voor de nieuwe site.

» Raadpleeg de infofiche "Beschikken over een fietsenstalling (.pdf)" voor meer details over de vereisten.

Datum van de update: 28/09/2020