U bent hier

De mobiliteitscoördinator als contactpersoon aanwijzen

Het vervoerplan verplicht u een contactpersoon aan te wijzen die als tussenpersoon zal optreden tussen uw bedrijf en Leefmilieu Brussel.

De gegevens van deze persoon moeten meegedeeld worden aan Leefmilieu Brussel via het BVP-formulier. Deze gegevens moeten eveneens binnen drie maanden na verzenden van het formulier doorgegeven worden aan de werknemers. Als de contactpersoon verandert, moet u de gegevens van de nieuwe contactpersoon binnen de 3 maanden doorgeven aan Leefmilieu Brussel via e-mail en op het BVP-platform. Tot slot zullen uw werknemers ook van de wijziging op de hoogte moeten worden gebracht.

De mobiliteitscoördinator als contactpersoon?

De mobiliteitscoördinator (of Mobility Manager) is de deskundige in de onderneming die verantwoordelijk is voor de verwezenlijking, uitvoering en evaluatie van de BVP. Daarom wordt hij/zij aangewezen als contactpersoon tussen de onderneming en Leefmilieu Brussel.

De mobiliteitscoördinator moet dus menselijke (bv. arbeidstijd) en financiële middelen en de steun van de directie krijgen voor de invoering van acties en maatregelen die in de BVP zijn voorzien.

Wat is de functie van de mobiliteitscoördinator?

De mobiliteitscoördinator:

  • stelt het vervoerplan op (diagnose, analyse, doelstellingen);
  • coördineert de acties en planning;
  • voert de verplichte maatregelen in;
  • evalueert de resultaten;
  • moet de werknemers informeren en moet communiceren met de verschillende betrokken personen.

Daarom moet de mobiliteitscoördinator goed kunnen communiceren maar hij/zij is ook georganiseerd, gemotiveerd, plezierig in de omgang, creatief, een onderhandelaar en is goed op de hoogte van de werking van de onderneming. Bij voorkeur is hij ook erg vertrouwd met het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerde mobiliteitsbeleid, heeft hij kennis de verschillende vervoersmodi die er bestaan en geeft hij zelf het mooie voorbeeld van duurzame mobiliteit.

Hoe de mobiliteitscoördinator opleiden en informeren?

Aan mobiliteitscoördinatoren worden er tal van kansen geboden om informatie in te winnen over:

  • De mobiliteitscoördinatoren van de ondernemingen kunnen deelnemen aan de opleiding «Corporate Mobility Management Training» die door Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel wordt georganiseerd.
  • In het raam van de BVP’s organiseert Leefmilieu Brussel regelmatig informatie- of themasessies. Om van deze evenementen op de hoogte te blijven, kunt u zich inschrijven op de BVP-nieuwsbrief en/of de kalender nakijken voor seminaries en opleidingen georganiseerd door Leefmilieu Brussel.
Datum van de update: 03/08/2021