U bent hier

Beheer van het wagenpark van overheden in het kader van BVP

Enkel de gewestelijke en lokale (gemeenten, OCMW’s en intercommunales) overheden die onderhevig zijn aan de BVP verplichting, moeten bijkomende maatregelen opnemen in hun actieplan met betrekking tot het beheer en het gebruik van hun wagenpark. Concreet moet u:

 • Om de drie jaar aan Leefmilieu Brussel het actieplan sturen (tegen 31 januari 2022)
 • Geleidelijk overschakelen op ‘zero-emissie’ voertuigen

Op 4 maart 2021 werd een wijzigingsbesluit aangenomen, dat onder meer bepaalt dat vanaf 1 januari 2025 alle nieuwe personenwagens en MPV’s (aankoop en leasing) een zero-emissievoertuig moeten zijn. In de aanloop hier naartoe worden de bestaande quota voor elektrische voertuigen verhoogd: 

Voor de periode 2021-2024 moeten de gewestelijke overheden bij de aankoop of leasing van nieuwe personenwagens en MPV’s, minstens 65% zero-emissie voertuigen inschakelen in hun vloot, of 50% voor de lokale overheden

De mogelijkheid om een personenwagen of MPV die de vloot minder telt (na 1 januari 2013) mee te rekenen als één elektrische wagen, vervalt met dit wijzigingsbesluit voor de periode 2021-2024. 

Deze zero-emissie voertuigen moeten verplicht gebruik maken van 100% groene elektriciteit

Om u te ondersteunen bij deze taken worden u twee tools ter beschikking gesteld:

 • “Chassisnr” tool om de Ecoscores op te vragen van één of een hele reeks personwagens aan de hand van het chassisnummer
 • “Fleettool” om een analyse uit te voeren van het wagenpark aan de hand van chassinummers en gebruiksgegevens.

Het besluit van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer, voorziet nog bijkomende verplichtingen in verband met de aankoop of leasing van voertuigen, die van kracht zijn voor alle regionale en lokale overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dus eveneens voor de overheden die geen BVP moeten opstellen). Meer info over het beheer van het wagenpark overheden.

Rapportering Actieplan

Het actieplan m.b.t. een duurzaam wagenbeheer en de dienstverplaatsingen moet een laatste keer ingediend worden tegen 31 januari 2022.

Dit plan moet volgende informatie bevatten:

 1. Een analyse van de samenstelling en het gebruik van het wagenpark (personenwagens en MPVs);
 2. Het vastleggen van doelstellingen inzake:
  • de verbetering van de milieuprestaties van de vloot (personenwagens en MPVs), uitgedrukt aan de hand van de gemiddelde Ecoscore;
  • de reductie van het aantal voertuigen (personenwagens en MPVs);
  • de opname van (elektrische) fietsen en/of elektrische voertuigen in de vloot;
  • de reductie van het aantal afgelegde voertuigkilometers voor dienstverplaatsingen;
 3. De maatregelen die genomen zullen worden om deze doelstellingen te bereiken en hun planning.

U moet hiervoor een formulier invullen dat per e-mail als Excel bestand moet verstuurd worden naar Leefmilieu Brussel op pdebvp@leefmilieu.brussels.

U ontvangt hiervoor het formulier rechtstreeks van Leefmilieu Brussel, reeds vooraf ingevuld met de personenwagens en MPVs uit uw vloot, zoals dit door ons werd ontvangen via uw “jaarlijks rapport”, evenals een handleiding voor het invullen van het formulier.

Indien u momenteel geen enkele personenwagen of MPV in uw vloot heeft en dit de komende 3 jaar ook niet van plan bent, kan u wel doelstellingen en maatregelen in het actieplan opnemen omtrent uw dienstverplaatsingen.

Datum van de update: 03/08/2021