U bent hier

Aanmoedigen gebruik van minder vervuilende voertuigen

Sinds de publicatie van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen, is de maatregel m.b.t. het aanmoedigen van het gebruik van minder vervuilende voertuigen (ecoscore) niet meer verplicht.

We blijven echter alle bedrijven aanmoedigen om richting een duurzaam beheer van hun voertuigenvloot te gaan: verminderen van het aantal voertuigen in de vloot, veranderen van motoraandrijving of de grootte van het aangeboden voertuig, enz.

Om de bedrijven hierbij te ondersteunen bieden wij begeleiding aan van een Mobility & Fleet facilitator.

Opgelet ! Gewestelijke en lokale (gemeenten, OCMW’s, intercommunales) overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verplicht dit te doen volgens de bepalingen van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15/05/2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer. Meer info over het beheer van het wagenpark van overheden in het kader van BVP
Datum van de update: 03/08/2021