U bent hier

Aanmoedigen gebruik van minder vervuilende voertuigen

Beschikt het bedrijf over een wagenpark van meer dan 5 bedrijfs- of dienstvoertuigen, dan:

a) moet u de gemiddelde Ecoscore berekenen en die invullen in het formulier;

b) geeft u, voor de dienstvoertuigen (wagens en MPV’s), aan wat zijn doelstellingen zijn op het vlak van verbetering van de gemiddelde Ecoscore, de opname van elektrische voertuigen, alsook andere doelstellingen die erop gericht zijn de milieu-impact van zijn wagenpark te verkleinen, zoals het terugdringen van het aantal gereden kilometers of het uitbreiden van het park met dienstfietsen.

c) stelt u een procedure op waarbij de Ecoscore een van de criteria is bij de keuze van nieuwe voertuigen. 

De Ecoscore is de score die de milieuprestatie van uw voertuig aangeeft. Deze houdt rekening met:

  • de CO2-uitstoot, wegens de impact op de opwarming van de aarde;
  • de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide (en andere vervuilende stoffen), wegens de impact op de luchtkwaliteit en dus op de gezondheid van de mens en ecosystemen;
  • het lawaai, wegens de impact op de levenskwaliteit.

Concreet kan u rekening houden met de Ecoscore door:

  • de Ecoscore te integreren in de karakteristieken van de wagen;
  • een Ecoscore-minimum in te voegen bij de keuze van de werknemers voor hun wagen. Voor een indicatie van een een minimum: de gemiddelde Ecoscore van de nieuwe wagens in België in 2013 was 64;
  • indien de keuze van bedrijfswagen bij de werknemer zelf ligt, moet de procedure erin voorzien dat de Ecoscore hem meegedeeld wordt in de beschrijvende criteria van de wagens of dat hij op zijn minst informatie krijgt over de Ecoscore.
Opgelet ! Gewestelijke en lokale (gemeenten, OCMW’s, intercommunales) overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verplicht dit te doen volgens de bepalingen van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15/05/2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer. Meer info over het beheer van het wagenpark van overheden in het kader van BVP

Indien u uw werknemers wenst te informeren over het opnemen van de Ecoscore in de aankoop/leasingprocedure van uw voertuigen, kan u gebruik maken van een typedocument (.doc) als hulpmiddel bij uw interne communicatieAlle informatie over de Ecoscore staat op de website www.ecoscore.be.

Datum van de update: 28/09/2020
Documenten: