U bent hier

Het actieplan (uw maatregelen)

Het tweede luik van uw vervoerplan bestaat uit een concreet actieplan. Dit is onderverdeeld in 3 delen:

1. Uw doelstellingen

U moet doelstellingen opstellen voor de overstap van de wagen naar meer duurzame vervoerswijzen en voor de rationalisering van de verplaatsingen met als referentiedatum 30/06/2024 (of de volgende actualisatie van uw BVP); en dit voor alle types van verplaatsingen (woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen).

2. Verplichte maatregelen: uitvoering en planning

Volgende maatregelen moet u verplicht invoeren:

3. Bijkomende maatregelen om de doelstellingen te behalen: planning en uitvoering

Bijkomend op deze verplichte maatregelen zult u ongetwijfeld nog andere maatregelen moeten treffen om uw doelstellingen te halen. Bijvoorbeeld het aanmoedigen van het telewerken, opleidingen aanbieden voor het personeel om milieuvriendelijker te rijden, de toegang voor voetgangers verbeteren, carpooling promoten, …

» Raadpleeg de pagina aanvullende maatregelen voor al onze suggesties.

Datum van de update: 03/08/2021