U bent hier

Het actieplan (uw maatregelen)

Het tweede luik van uw vervoerplan bestaat uit een concreet actieplan. Dit is onderverdeeld in 3 delen:

1. Uw doelstellingen

U moet doelstellingen opstellen voor de overstap van de wagen naar meer duurzame vervoerswijzen en voor de rationalisering van de verplaatsingen met als referentiedatum 30/06/2024 (of de volgende actualisatie van uw BVP); en dit voor alle types van verplaatsingen (woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen).

2. Verplichte maatregelen: uitvoering en planning

Volgende maatregelen moet u verplicht invoeren:

  • een contactpersoon aanwijzen, bij voorkeur de mobiliteitscoördinator;
  • de werknemers informeren over de maatregelen van uw plan;
  • uw werknemers sensibiliseren over duurzame vervoerswijzen;
  • de werknemers en bezoekers een multimodaal toegangsplan ter beschikking stellen (dat informatie geeft over alle verplaatsingswijzen om uw site te bereiken);
  • het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen;
  • een overdekte en beveiligde fietsenstalling installeren, die het minimum aantal opgelegde plaatsen omvat;
  • rekening houden met de ecoscore bij de aankoop of leasing van voertuigen;
  • Het opstellen en uitvoeren van een plan om te kunnen reageren op uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van werknemers.

3. Bijkomende maatregelen om de doelstellingen te behalen: planning en uitvoering

Bijkomend op deze verplichte maatregelen zult u ongetwijfeld nog andere maatregelen moeten treffen om uw doelstellingen te halen. Bijvoorbeeld het aanmoedigen van het telewerken, opleidingen aanbieden voor het personeel om milieuvriendelijker te rijden, de toegang voor voetgangers verbeteren, carpooling promoten, …

» Raadpleeg de pagina aanvullende maatregelen voor al onze suggesties.

Datum van de update: 20/07/2021