U bent hier

Kies voor een minder vervuilende auto

Hebt u absoluut een auto nodig? Kies dan tenminste een verantwoord exemplaar! Ook al bestaan er geen perfect "propere" auto's, toch zijn niet alle modellen even vervuilend. Kies voor een klein en licht voertuig, liefst volledig elektrisch, en laat u bijstaan door de Ecoscore om de beste keuze te maken.

Een propere auto bestaat niet

Elk voertuig heeft een impact op het leefmilieu, zelfs een elektrische auto en zijn batterijen. De aanwezigheid van de auto's in het verkeer is een belangrijke bron van vervuiling: koolstofdioxide (CO2), welbekend omwille van de impact op het klimaat, maar ook andere schadelijke stoffen, zoals fijnstofdeeltjes of stikstofdioxide, zijn nefast voor de gezondheid. En dan hebben we het nog niet over de geluidsoverlast, files, ongevallen en inname van de openbare ruimte. 

Ongeacht de gebruikte voertuigtechnologie veroorzaakt een auto vervuilende emissies, zowel tijdens de voertuig- en brandstofproductie (extractie van grondstoffen, assemblage, transport, productie van brandstof of elektriciteit) als tijdens het gebruik ervan (verbranding van de brandstof, alsook de ‘niet-uitlaat’ emissies door slijtage van banden, remmen en wegdek). 

Een auto aanschaffen is dus niet enkel een grote investering maar vereist ook een denkoefening om de milieu-impact ervan zoveel mogelijk te beperken.
Ga na wat u juist nodig hebt.

Uitstapjes, status, avontuur, luxe …

Autoreclame zet ons ertoe aan om auto's te kopen die niet noodzakelijk aangepast zijn aan onze behoeften. Stel dus eerst de juiste vragen vooraleer u zich laat verleiden! En bekijk eerst of een auto echt noodzakelijk is wanneer multimodaal ook kan: openbaar vervoer, fiets, te voet, carpooling, autodelen of collectieve taxi zijn perfect te combineren en bieden een interessant alternatief voor de aankoop van een auto.
Kies een aangepast model.

Het autoaanbod is heel ruim

Om in de stad te rijden is een grote cilinderinhoud niet echt praktisch: geef de voorkeur aan een kleine stadswagen die veel minder brandstof verbruikt en makkelijker is om te parkeren. Als u geen groot gezin heeft of geen grote ladingen moet vervoeren, vermijdt u beter grote en krachtige wagens die veel verbruiken. En een 4x4? Die is echt niet nodig in de stad, tenzij u boswachter of woestijngids bent!

Denk elektrisch

Elektrisch, hybride, CNG, diesel of benzine: de milieu-impact van uw voertuig kan sterk verschillen naargelang het gekozen type brandstof en aandrijving. En de gebruikskosten ook! Steeds meer fabrikanten bieden 100% elektrische wagens aan: die stoten lokaal geen vervuilende stoffen uit en zijn zeer stil bij lage snelheden. 

Voor een nieuwe wagen is een elektrisch model (met batterij of brandstofcel) de kampioen, zowel voor de luchtkwaliteit als het klimaat. Elektrische wagens stoten geen schadelijke stoffen of broeikasgassen uit tijdens het rijden. Bij de elektriciteitsproductie komen (net als bij de winning en verwerking van benzine en diesel) wel emissies vrij. Hoe groener de elektriciteitsproductie, hoe beter. Meer dan bij een benzine- of dieselwagen heb je dit in de hand via je elektriciteitsleverancier of zonnepanelen. 

De hybride modellen, voorzien van een verbrandingsmotor en een elektrische motor, hebben een grotere autonomie en afhankelijk van de mate van hybridisatie hebben ze ook de mogelijkheid om lokaal emissievrij te rijden (bij de zogenaamde ‘plug-in hybrides’). Hun milieu-impact is dan ook kleiner dan die van vergelijkbare klassieke modellen met verbrandingsmotor.

CNG, benzine of diesel

Nog niet toe aan een elektrische wagen en twijfel je tussen diesel, benzine en aardgas (CNG)? Voor de luchtkwaliteit raden wij nog steeds benzine of CNG aan. Die is minder dan diesel afhankelijk van complexe apparatuur om zijn uitstoot onder controle te houden. Een indirecte injectie benzinewagen of een CNG wagen heeft zelfs geen roetfilter nodig om zijn fijnstof emissies te beperken. Voor het klimaat is het interessant dat je kiest voor een wagen die bovendien zo weinig mogelijk CO2 uitstoot. Daarom zijn (plug-in) hybride benzinewagens interessant. 

In de categorie fossiele brandstoffen moet u weten dat CNG (Compressed Natural Gas) minder fijnstofdeeltjes en polluenten (stikstofoxiden - NOx) uitstoot dan diesel, en ook minder CO2 dan een benzinemotor. Bovendien genereert het minder lawaai dan bij een verbrandingsmotor op  benzine of diesel. Er moet echter voorzichtig mee omgegaan worden: lekken van CNG (in essentie is dit methaan) hebben een belangrijke negatieve impact op het klimaat. 

Voor oudere voertuigen is het duidelijk dat dieselwagens meer vervuilende stoffen uitstoten dan benzinewagens. Tot op vandaag was de keuze tussen diesel of benzine eenvoudig en deed men er goed aan om een benzinewagen te kopen. Staat men voor de keuze om een tweedehandswagen te kopen, dan is -ook vandaag nog- een benzinewagen beter voor het milieu, bij voorkeur met een indirecte injectie (aangezien die geen fijnstofuitstoot heeft). 

Zelfs met de nieuwe generatie roetfilters en nabehandelingstechnieken, genereren dieselwagens heel wat meer fijnstofdeeltjes en NOx-emissies dan benzine of CNG. In de stad meten we onrustwekkende vervuilingspieken afkomstig van dieselvoertuigen die nefast zijn voor de gezondheid. Meer uitleg over de problematiek van dieselvoertuigen kan u in dit document vinden (.pdf).

Nieuw of tweedehands?

Tweedehands kopen is goed omdat u de levensduur van een product verlengt. A priori is het ook minder duur. Maar bij een auto moet u zich wel goed informeren. Want sommige oude modellen zijn zeer vervuilend en verbruiken veel . Wat u wint bij de aankoop, kan u makkelijk verliezen bij het verbruik! 

Hou bovendien zeker rekening met de (toekomstige) toegangscriteria van de Lage-emissiezone (LEZ): in 2025 zijn enkel Euro 6 dieselvoertuigen, en voertuigen op  benzine, LPG en aardgas met Euronorm 3 of hoger nog toegelaten tot het verkeer. Vanaf 2030 zal dit van toepassing zijn op alle dieselwagens en 5 jaar later ook op alle benzine- en LPG-wagens.

Bereken uw Ecoscore

Hebt u uw keuze gemaakt? Vooraleer te tekenen, berekent u de milieu-impact van het voertuig met de Ecoscore. Via de rekenmodule kan u op een schaal van 0 tot 100 volgende zaken meten: de bijdrage tot het broeikaseffect (vooral CO2-uitstoot), tot de luchtvervuiling en tot de geluidsoverlast van alle voertuigen, nieuw of oud. Hoe dichter de Ecoscore de 100 benadert, hoe kleiner de impact op het leefmilieu. Via een zoekactie met meerdere criteria, kan u een vergelijkende modellenlijst met hun Ecoscore verkrijgen: een nuttige informatiebron voor de juiste keuze!

Datum van de update: 24/06/2021