U bent hier

Gedragscode

Alle geldende reglementen zijn van kracht op het wandelnetwerk: de wegcode, gewestelijke en gemeentelijke parkreglementen, reglementering over het verkeer in de bossen ...

Om de rust ter plaatse te bewaren en uw wandeling zo aangenaam mogelijk te maken, doen we beroep op uw hoffelijkheid:

 

 

 

  • Gedraag u tijdens uw wandeling als een « goede huisvader » met verantwoordelijkheidszin en respect voor het leefmilieu en de andere gebruikers.
  • Hou rekening met de uitgehangen boodschappen en pictogrammen.
  • Blijf op de toegelaten voetpaden en wegen.
  • Voetgangers en personen met een beperking hebben voorrang op de andere gebruikers.
  • Rij traag. Respecteer de andere gebruikers en kondig uw komst aan (bel of stem) en vertraag als u voorbijkomt zodat u niemand hindert.
  • Op de paden waar niet gefietst mag worden, dient u de fiets aan de hand te houden.
  • Hou rechts in de richting waarin u zich voortbeweegt.
  • Hou uw hond aan een korte leiband.
  • Het openbaar vervoer is uw bondgenoot ! Met deMIVB, de TEC, De Lijn en de NMBS kan u gemakkelijk het hele Brusselse wandelnetwerk bereiken.
Datum van de update: 24/06/2021

Documenten: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.