U bent hier

Bewegwijzering

Pictogrammen op paaltjes naast de paden geven info over:

De gebruikers voor wie deze wandelingen werden ingericht :

Itineraire-piétons et cyclistes

Itineraire cyclistes

Itineraire_pieton

Traject voor wandelaars en fietsers

Traject voor fietsers, maar toegankelijk voor voetgangers

Traject voor wandelaars, fietsers niet toegelaten

Bijkomende pictogrammen

Cyclistes_ralentir

Cyclistes a pied sur certaine-distance

Fietsers vertragen :
pictogram dat de fietsers waarschuwt voor aankomend gevaar en dat hen vraagt te vertragen.

Fietsers te voet over een bepaalde afstand:
op sommige stukken van de Groene wandeling moeten fietsers van hun fiets. Meestal gaat het om passages in een NIET-begrensde eenrichtingsweg of via het trottoir.

Het geplaatste meubilair moet de wandelaar bijstaan in zijn ontdekkingstocht langs de Groene Wandeling en het netwerk van Brusselse wandelingen.

Infoborden

De infoborden :
Ze geven een overzichtskaart en een gedetailleerde kaart van het Brussels Gewest, maar ook een tekst over een thema dat verband houdt met de ligging van het meubilair.

Infoborden

De richtingborden :
Zij duiden de richting aan van de nabijgelegen parken, monumenten en knooppunten voor het openbaar vervoer.

Potelet de  jalonnement

De bewegwijzeringspaaltjes :
Ze zorgen voor de bewegwijzering langs de wandelweg door de te volgen richting te bevestigen of in herinnering te brengen.

Bewegwijzering

De bewegwijzering langs de Gewestelijke Fietsroutes:

ze zorgen voor de bewegwijzering van de wandelingen en maken daarbij gebruik van de reeds aanwezige bewegwijzeringspaaltjes van de Gewestelijke Fietsroutes.

 

Datum van de update: 28/09/2020
Documenten: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.