U bent hier

Projectoproep 'Low Emission Mobility' en facilitator laadinfrastructuur

Parallel met de uitbouw van het netwerk van openbare laadinfrastructuur op zijn hele grondgebied, lanceert het Gewest twee nieuwe initiatieven om particulieren en bedrijven te ondersteunen bij de overstap naar elektrische voertuigen.

 

 

 

 

 

 

 1. Projectoproep 'Low Emission Mobility' voor bedrijven
 2. Facilitator laadinfrastructuur voor particulieren en bedrijven

Projectoproep 'Low Emission Mobility'

Beschikt uw bedrijf over een eigen parking in het Brussels Gewest? Of bent u actief in de taxisector of de logistieke sector in Brussel? Als dit het geval is en u van plan bent om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op uw parking te installeren, kan Leefmilieu Brussel u financieel helpen. Neem vóór 15 juli 2022 deel aan onze projectoproep: er is een totaal budget van 500 000 euro (incl. btw) beschikbaar om particuliere investeringen van 25 000 tot 100 000 euro te ondersteunen.

Doestelling?

Het doel van de projectoproep 'Low Emission Mobility' is het stimuleren van de uitrol van (semi-openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen in het Brussels Gewest. Met deze subsidies wil het Gewest de overgang naar emissiearme mobiliteit ondersteunen en versnellen, zowel voor de inwoners als voor de ondernemingen, met bijzondere aandacht voor de taxisector en de logistieke sector.

Waarvoor?

De projectoproep heeft alleen betrekking op investeringen die gericht zijn op de aanpassing en/of versterking van de elektrische installatie om de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen mogelijk te maken. Investeringen in laadpalen zelf komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voor wie?

Categorie 1 - Bedrijven met eigen parking: de betrokken laadpalen moeten 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn voor de omwonenden. Door de investeringen van deze bedrijven te ondersteunen, wil het Gewest ook de omwonenden laten profiteren van een lokale laadinfrastructuur. Het gaat hier dan om semi-openbare laadinfrastructuur.

Categorie 2 & 3 - Taxibedrijven of logistieke bedrijven: de betrokken laadpalen moeten niet toegankelijk zijn voor het publiek. In dit geval gaat het om privé-laadinfrastructuur.

Wat ligt er op tafel?

Subsidies voor investeringen in elektrische (uitbreidings)werken, geldig voor de 3 categorieën van ondernemingen:

 • Minimumbedrag van de subsidie per project: 25.000 EUR incl. btw
 • Maximumbedrag van de subsidie per projectverantwoordelijke: 100.000 EUR incl. btw 
  Er zij op gewezen dat indien een projectverantwoordelijke 2 projecten indient, het maximale totaalbedrag van de subsidie 100.000,- EUR incl. btw zal bedragen.

Extra subsidie voor categorie 1 'Bedrijven met eigen parking':

 • Optionele bonus van 1000,- EUR incl. btw per parkeerplaats voor personen met beperkte mobiliteit (PBM-plaats) uitgerust met een laadpaal.

Wanneer en hoe kunt u uw project indienen?

De projecten moeten uiterlijk op vrijdag 15 juli 2022 om 12.00 uur per e-mail worden ingediend op het volgende adres: lem@leefmilieu.brussels

De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd:

 • Het ingevulde en ondertekende kandidatuurformulier 
 • Beschrijving van de projectinhoud
 • Begroting van het project

Meer informatie?

Alle nodige documenten:

Er zullen twee informatie- en vraag-en-antwoordsessies worden georganiseerd:

 • Dinsdag 31 mei 2022 van 13.00 tot 14.00 uur online 
 • Donderdag 23 juni 2022 om 14.00 uur bij Leefmilieu Brussel 

Om u in te schrijven voor een van deze sessies of om vragen te stellen over deze projectoproep, stuur ons een e-mail: lem@leefmilieu.brussels

Facilitator laadinfrastructuur

Hebt u vragen over laadpalen als het gaat om veiligheid, toepasselijke regelgeving, installatiekosten of aansluiting op het netwerk? Particulier of bedrijf, voortaan kunt u een beroep doen op de facilitator laadinfrastructuur! Hij zal al uw vragen beantwoorden en u in sommige gevallen zelfs gratis begeleiding op maat bieden.

Doelstelling?

De facilitator biedt bedrijven en particulieren die daarom verzoeken gratis individuele begeleiding bij de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen. Doel: bijdragen aan een versnelde invoering van laadinfrastructuur buiten de weg.

Deze dienst is bedoeld als aanvulling op andere reeds door het Gewest aangeboden facilitators, met name de facilitator Mobility Coach, die actief is in de modal shift van particulieren, de facilitator Mobility & Fleet, die de verbetering van het mobiliteitsbeheer en de elektrificatie van het wagenpark van bedrijven en overheidsinstanties ondersteunt, en ten slotte de facilitator ‘Cobrace’, die onder meer aanvragers van milieuvergunningen kan informeren over de mogelijkheid om hun ‘bedrijfsparkeerplaatsen’ openbaar te maken of ter beschikking te stellen van omwonenden.

Voor wie?

De facilitator kan worden gecontacteerd door particulieren, bedrijven of organisaties met een vraag over het opladen van elektrische voertuigen. 

Hoe doet u een beroep op de facilitator?

Wilt u begeleid worden door de facilitator of gewoon een vraag stellen? Neem contact met hem op via dit e-mailadres: Facilitator.laadinfra@leefmilieu.brussels
De steun van de facilitator laadinfrastructuur is een volledig gratis dienst van Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 24/05/2022