U bent hier

Project Cairgo Bike

En Brussel ademt

Fietsen in Brussel is momenteel populair, maar de cargofiets, longtail fietsen en fietsaanhangers zijn nog steeds minder bekende, wijdverbreide en toegankelijke opties voor het grote publiek in Brussel.

Het vereiste ecosysteem creëren om professionals en particulieren te doen overstappen op het gebruik van de cargofiets is het doel van het Cairgo Bike-project.

De cargofiets is nochtans een echte oplossing, zowel voor particulieren, die de auto vooral gebruiken om ‘de kinderen af te zetten’ en ‘boodschappen te doen’, verplaatsingen die de helft van de tijd minder dan 5 km bedragen, als voor professionals, die een op de twee leveringen met de cargofiets zouden kunnen doen. De cargofiets blijkt dus de ontbrekende schakel te zijn tussen de fiets en de auto of bestelwagen.

Het doel van het Cairgo Bike-project is dus de twijfelaars te overtuigen en de toegang, het gebruik en het parkeren van de cargofiets mogelijk te maken.

  • Communiceren over de voordelen van de cargofiets.
  • Particulieren en ondernemingen begeleiden en adviseren.
  • Onlinetools verschaffen om in goede omstandigheden uit te kunnen testen en obstakels op te heffen.

De Cairgo Bike-testcampagne

In het raam van het Cairgo Bike-project zal het vanaf de lente 2021 mogelijk zijn om gedurende 2 weken in alle Brusselse gemeenten cargofietsen of longtail fietsen te testen. Er is in begeleiding door Pro Velo voorzien om in alle vertrouwen aan de slag te kunnen gaan!

Meer info : https://www.provelo.org/nl/page/cairgo
Voor de professionals loopt er momenteel een eerste testfase in 39 ondernemingen, georganiseerd door Urbike. Eind 2021 zal een nieuwe oproep voor kandidaten worden gelanceerd.

De Cairgo-Bike premie voor de professionals

Alternatief, niet vervuilend en zuinig: de bakfiets (of fietskar) is een innovatief bedrijfsvoertuig. Bent u bezorgd over de luchtkwaliteit in de hoofdstad en wilt u dit voertuig gebruiken om naar uw klanten te gaan of om leveringen te doen? In het kader van het Cairgo Bike-project kunnen micro-, kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest die een bakfiets of fietskar willen aanschaffen, genieten van de Cairgo Bike-aankooppremie.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u tot 4.000 euro ontvangen voor de aankoop van een bakfiets of fietskar. Elke onderneming kan maximaal 12.000 euro steun per kalenderjaar ontvangen en een gecumuleerde steun van 20.000 euro over de looptijd van het Cairgo Bike-project, dat op 30 juni 2023 afloopt.

Raadpleeg de toekenningsvoorwaarden en vraag de Cairgo Bike-premie aan

Contact: Brussel Economie en Werkgelegenheid - Directie Steun aan ondernemingen

De luchtkwaliteit in vraag gesteld  

Men zal de deelnemers aan de Cairgo Bike-campagne – burgers en ondernemingen – ook vragen om de luchtkwaliteit te meten dankzij monitoren die ter beschikking worden gesteld door Leefmilieu Brussel. Leefmilieu Brussel zal dus verantwoordelijk zijn om de informatie over de verplaatsingen van de deelnemers en hun blootstelling aan de luchtvervuiling te verzamelen, geïndividualiseerde verslagen voor de burgers op te stellen en voor een globale statistische studie gebaseerd op alle resultaten. LB zal ook samenwerken met verenigingen van burgers om te sensibiliseren voor de luchtkwaliteit en het verband met het wegverkeer, door zich te baseren op de uitgevoerde studie.

Naast deze gegevensverzameling zal Leefmilieu Brussel ook instaan voor het wetenschappelijke luik, dus het onderzoek naar de kwaliteit van de lucht die wordt ingeademd door de deelnemers tijdens hun verplaatsingen met de cargofiets. LB zal hiervoor de graad van blootstelling aan  black carbon  van de gebruikers van de verschillende vervoersmiddelen vergelijken, in het bijzonder van auto’s en cargofietsen. De vergelijking vindt ook plaats per wijk en per tijdstip van de dag (evaluatie van de impact van de verkeersdichtheid).

Hoe zullen de gegevens van de deelnemers door Leefmilieu Brussel worden verwerkt in het raam van het project?  

Om de wetenschappelijke studie uit te voeren, die erin bestaat de mate van blootstelling aan fijnstof tussen gebruikers van verschillende vervoermiddelen en tussen wijken en tijdstippen van de dag te vergelijken, zal Leefmilieu Brussel, naast concentratiemetingen, ook gegevens over de verplaatsingen van de deelnemers moeten verwerken.

Om de blootstelling aan fijne deeltjes te meten, zullen ze immers een luchtmonitor moeten gebruiken die de gegeolokaliseerde coördinaten tijdens hun verplaatsingen zal registreren.

De VUB, partner van het project en verantwoordelijk voor de evaluatie ervan, zal een sociaaleconomische studie uitvoeren om te begrijpen in welke mate de bevolking  dit vervoermiddel kan waarderen. Deze studie zal ook toelaten de positieve gevolgen van een meer veralgemeend gebruik van cargofietsen te evalueren, dankzij de formulieren die door de deelnemers worden ingevuld. Leefmilieu Brussel zal dus verschillende gegevens uitwisselen met de VUB, maar ook met Pro Velo, een andere partner van het project, die rijopleidingen over cargofietsen geeft en die de kandidaten van het project selecteert op basis van criteria die door LB en de VUB werden bepaald om de omstandigheden van hun studies te optimaliseren.

Meer info :

Datum van de update: 07/09/2021

Documenten: 

Voor meer info over de gegevensverwerking door Leefmilieu Brussel kunt u de volgende documenten raadplegen: