U bent hier

De BWLKE-facilitator (professionnels)

Moet u een (verlengings-)aanvraag voor uw milieuvergunning indienen en is het BWLKE inzake parkeren van toepassing? Weet u niet welke oplossingen er zijn en hoe u moet te werk gaan om de doelstellingen uit het BWLKE te bereiken? 

Voortaan is er een facilitator beschikbaar om u te helpen en samen met u de beste oplossingen inzake mobiliteit te vinden. 

Wie is de BWLKE-facilitator? 

De facilitator beschikt over een solide ervaring inzake mobiliteit en kan u gratis hulp aanbieden om oplossingen te vinden die aan uw project zijn aangepast. 

Om de mobiliteit en luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op duurzame wijze te verbeteren heeft Leefmilieu Brussel een gratis begeleidingsdienst ingevoerd die u zal helpen bij  de administratieve stappen die u moet ondernemen voor de toepassing van het luik “parkeren” van de BWLKE-ordonnantie.

Wat zijn de opdrachten van de facilitator?

De opdracht van de facilitator bestaat erin de ondernemingen te adviseren en te leiden naar economisch verantwoorde, praktische en soms innovatieve oplossingen om de doelstellingen van het BWLKE te bereiken door de behoefte aan parkeerplaatsen in de ondernemingen te verminderen.

Hiervoor zal de facilitator:

  • technische ondersteuning verlenen om de gesprekspartner naar de beste maatregelen te leiden die in zijn project moeten worden geïntegreerd;  
  • voortdurend in nauw contact staan met de administratie zodat de verstrekte adviezen zo goed mogelijk overeenkomen met de wetgeving, maar de facilitator is zelfstandig genoeg om neutrale en aangepaste adviezen aan de ondernemingen te garanderen;  
  • samenwerken met de aanvrager, in een zo vroeg mogelijk stadium van de milieuvergunningsaanvraag, en de ondernemingen praktische en rendabele oplossingen aanreiken.  

De ondersteuning die door de facilitator wordt verleend, is geen vervanging van het gebruikelijke werk van de studiebureaus en geen voorspelling van de uiteindelijke beslissing van de administratie.

Datum van de update: 04/04/2022