U bent hier

Laadpunten & Infrastructuur voor alternatieve voertuigen

Het Brusselse transportsysteem staat voor belangrijke uitdagingen om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatdoelstellingen te halen en ook de problemen rond congestie en verkeersveiligheid aan te pakken. In de eerste plaats zet het mobiliteitsbeleid “Good Move” in op het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer), maar daarnaast is het noodzakelijk om ook de voertuigen zelf te verduurzamen. De Brusselse Regering heeft immers beslist om dieselvoertuigen te bannen tegen uiterlijk 2030 en benzine- en LPG-voertuigen tegen 2035. Om het gebruik van minder vervuilende voertuigen te stimuleren en ondersteunen, moet de nodige laad- en tankinfrastructuur voorzien worden, zodat de ‘motor shift’ zijn volgende versnelling kan nemen.

11.000 laadpalen in Brussel tegen 2035

Om de overschakeling te kunnen maken naar elektrische voertuigen (EV), moet er onder meer het netwerk van publieke laadpunten sterk uitgebreid worden.

In juli 2020 heeft de Brusselse Regering een visiedocument (.pdf) gepubliceerd, waarbij duidelijke ijkpunten werden vastgelegd voor een versnelde ontwikkeling van het netwerk van laadpalen, zowel in de openbare ruimte als daarbuiten. Het netwerk, dat op groene stroom zal draaien, zal worden gefinancierd door de gebruikers ervan en niet door alle Brusselaars. Tegen 2035 zullen 11.000 laadpalen worden geïnstalleerd om te beantwoorden aan de behoeften van iedereen: buurtbewoners, pendelaars en bezoekers. Die laadpalen zullen echter niet allemaal op de openbare weg worden geïnstalleerd: er komen ook semi-publieke laadpalen die echter voor iedereen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld op openbare parkeerterreinen of parkeerterreinen van supermarkten en winkels).

Kaart (semi)publieke laadpunten

Het Brussels Gewest beschikt momenteel (op 19/3/2021) over 944 gewone publieke laadpunten (≤ 22kW), alsook enkele publieke snellaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze bevinden zich ofwel in de openbare ruimte of daarbuiten (semi-publiek), maar wel voor iedereen toegankelijk mits bvb. beperkte openingsuren (vb. in publieke parkings, aan winkels of supermarkten). Onderstaande kaart biedt een overzicht van deze laadpunten, niet alleen voor Brussel en België, maar voor heel Europa. 

De beschikbaarheid van de laadpunten (groen – beschikbaar, rood – in gebruik, blauw – geen informatie ) wordt in real time weergegeven en elke 5 minuten geactualiseerd. . Via het icoontje linksboven op de kaart kan je de legende in detail zien en ook de laadpunten filteren op laadsnelheid (normaal of snel). Laadpunten worden aangeduid als “publiek” indien deze 24/7 toegankelijk zijn voor iedereen. 

Een laadsessie kan geactiveerd worden met een laadpas of smartphone en de bijhorende app.

Laadpunten en snellaadstations

De publieke laadinfrastructuur kan opgedeeld worden in twee grote groepen: de “gewone” laadpunten en de snellaadpunten. Voor de “gewone” laders heb je een eigen laadkabel nodig, bij de snelladers hangt deze altijd vast aan het station. Hoe snel je kan laden, hangt niet alleen af van de laadinfrastructuur maar ook van de kenmerken van je elektrisch voertuig (EV), van de laadkabel en van het aantal EV’s dat tegelijkertijd wil laden.

Voor meer informatie over de types laadinfrastructuur, bekijk de Gids Duurzame Gebouwen.

Een publieke laadpaal aanvragen

De Brusselse Regering heeft in oktober 2018 een concessie toegekend aan Total (Pitpoint) voor de uitrol van een basisnetwerk van publieke laadpunten, gevolgd door het installeren op aanvraag. Dit basisnetwerk is sinds enige tijd operationeel en de doelstelling is om ongeveer 250 laadpalen beschikbaar te hebben tegen eind 2021. Per laadpaal kunnen telkens twee voertuigen tegelijkertijd laden met een maximaal vermogen van 11 kW.

Op de kaart op www.charge.brussels kunnen de verschillende laadlocaties geraadpleegd worden, echter enkel van de palen die via de concessie werden geïnstalleerd. Op deze website is het eveneens mogelijk om de installatie van een laadpaal aan te vragen, zowel particulier of als bedrijf (taxi, autodelen), indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Deze laadpalen werden gecofinancierd door het Connecting Europe Facility – programma (CEF) van de Europese Unie via het BENEFIC project.

Datum van de update: 14/10/2021