U bent hier

Wie doet wat in Brussel?

Mobiliteit is een uitgestrekt domein waar vele partijen in tussenkomen. Dit zijn de instellingen waar Brusselaars terecht kunnen.

  • De federale overheid is bevoegd voor de registratie van voertuigen, de wegcode, de wetgeving, controle en overheidsfinanciering van autonome overheidsinstellingen, zoals de NMBS, Belgocontrol (luchtcontrole) en BIAC (luchthaven Zaventem). Ze is verder bevoegd voor productnormen, ook die voor voertuigen die op de markt komen.
  • Het Brussels Gewest is meestal bevoegd voor alles wat verplaatsingen en transport betreft, ook voor de MIVB en taxi’s. Ze is betrokken bij de uitvoering van de Ordonnantie Lucht, het Lucht- en Klimaatplan en het Geluidsplan.
  • Mobiel Brussel (BUV – Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is de gewestelijke mobiliteitsadministratie. Ze beheert het mobiliteitsbeleid, zorgt voor de wegenuitrusting en voor de infrastructuur voor het openbaar vervoer in het Brussels Gewest. Het beoogt onder meer: verbetering van de mobiliteit, bevordering van het openbaar vervoer, integratie van alle gebruikers in het vervoersbeleid, taxibeleid en onderhoud van uitrusting.
  • De MIVB is de maatschappij voor openbaar vervoer die het stedelijke netwerk van openbaar vervoer uitbaat en promoot in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft een adviserende functie in het Gewest bij de realisatie van projecten voor stadsmobiliteit.
  • Leefmilieu Brussel helpt bij planning, sensibilisering en uitvoering van een aantal acties in verband met transport die te maken hebben met het milieubeleid. Bijvoorbeeld: de bedrijfsvervoerplannen, het beheer van parkings via de milieuvergunningen, het stimuleren van zachte mobiliteit via het groene netwerk, de toezicht op en verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit in Brussel…
  • De gemeenten zijn bevoegd voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen en infrastructuur, de invoering van aanvullende reglementering voor het wegverkeer en de uitwerking van een parkeerbeleid. En vergeten we niet de lokale politie die optreedt op het volledige wegennet.
 

 

Datum van de update: 28/09/2020