U bent hier

De mobiliteit in Brussel

Decennia lang kreeg de auto een centrale plek als bevoorrecht vervoermiddel. De ruimte en wegeninfrastructuur werden uitgedacht in functie van die alomtegenwoordige auto en werkten de groeiende verkeersstromen in de hand.

Gevolg: de meeste grote steden zoals Brussel raken helemaal dichtgeslibd door het wegverkeer. En dat verkeer blijft een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling (stikstofdioxide, CO2, PM10 of fijn stof…) en de impact op het milieu is rampzalig (klimaatwijziging, lagere luchtkwaliteit, lawaai, aantasting van het erfgoed, onveiligheid...).

Burgers en overheid willen nu al enkele jaren een radicaal andere logica volgen: zij geven de voorkeur aan het multimodale karakter van de verplaatsing van mensen en goederen. Want dat is de enige manier om economische bedrijvigheid en levenskwaliteit met elkaar te verzoenen en duurzame ontwikkeling te promoten in ons Gewest. Om steden en wegen te ontlasten en het milieu te beschermen.

Om dit te kunnen bereiken in België dringen voluntaristische acties en beleidsmaatregelen zich op.

Datum van de update: 28/09/2020