U bent hier

Advies voor bij een pollutiepiek

Bij een piek van verontreiniging met fijne deeltjes is het normaal dat men luchtverontreiniging zo veel mogelijk wil inperken en dus de vervuilende uitstoot van het wegverkeer, de industriële activiteiten en van het energieverbruik van huisgezinnen wil terugschroeven, maar ook voorzorgen wil nemen voor de volksgezondheid.

De volgende personen lopen een hoger risico:

  • personen met hart- of ademhalingsproblemen;
  • personen die lijden aan astma;
  • bejaarden en zeer jonge kinderen.

Het is voor deze mensen bijzonder raadzaam om geen intensieve en/of aangehouden fysieke inspanning te leveren (bijvoorbeeld joggen).

Afhankelijk van de concentraties van vervuilende stoffen in de omgevingslucht, van de duur van blootstelling, van de gevoeligheid van de blootgestelde personen en van hun activiteiten, kunnen volgende symptomen worden waargenomen:

  • een verminderde ademhalingsfuncties en cardiovasculaire problemen
  • meer ziekten aan de luchtwegen (bronchitis, etc.)
  • meer en ernstiger symptomen bij astmalijders of personen met chronische ademhalingsproblemen.
Datum van de update: 21/12/2020