U bent hier

Vervuilingspiek

Pollutiepieken zijn typisch voor de winter of de lente en worden afgekondigd als de concentratie van fijn stof (PM10/PM2.5) en of stikstofoxide (NO2) in de atmosfeer bepaalde drempels bereiken.

Pollutiepieken worden veroorzaakt door de opeenhoping van verontreinigende stoffen, die deels afkomstig zijn van uitlaatgassen van wagens en van de uitstoot veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. Ze doen zich vooral voor in de winter, bij specifieke weersomstandigheden:  zwakke wind en vooral bij het verschijnsel van thermische inversie.

een atmosferisch verschijnsel waarbij een laag warme lucht een laag koude lucht afdekt en zo een “deksel” creëert waardoor de verontreinigende stoffen niet verticaal in de atmosfeer verspreid kunnen worden – (de verontreinigende stoffen blijven dan laag bij de grond hangen, als “onder een stolp”). 

”). In de lente kan er zich een pollutiepiek voordoen door de vorming van secundaire deeltjes, die niet rechtstreeks in de atmosfeer worden uitgestoten maar ontstaan uit reeds in de lucht aanwezige verontreinigende stoffen (voornamelijk afkomstig van het verkeer en de landbouw,  in de sproeiperiodes).

De pollutiepiekalarmen worden geactiveerd door IRCEL (Cellule Interrégionale de l’Environnement). Elk gewest legt zijn eigen noodplan vast, maar de alarmdrempels (drempels 1 en 2) worden gelijktijdig geactiveerd in de 3 gewesten. Het Brussels Gewest heeft bijkomende drempels vastgelegd om beter rekening te kunnen houden met zijn stedelijke context.

Het “Noodplan voor pollutiepieken” van het Brussels Gewest neemt dan ook de vorm aan van een besluit dat tot doel heeft een actieplan te organiseren, dat een procedure omvat met 3 interventiedrempels.  Dit besluit bestaat sinds 2009 en werd in 2018 herzien en bijgewerkt.

Dit noodplan wil onder andere de automobilisten mobiliseren: ze worden aangemoedigd om te kiezen voor andere vervoerwijzen dan de auto als de luchtkwaliteit verslechtert. Daarom integreert het noodplan maatregelen om mobiliteitsalternatieven te promoten (onder meer het gratis maken van de MIVB en van Villo!) en sensibiliseringsacties. Daarnaast worden ook snelheidsbeperkingen opgelegd, met verhoogde controle, of zelfs een volledig rijverbod (in bepaalde gevallen). Er worden ook maatregelen met betrekking tot de verwarming in geval van een pollutiepiek vastgelegd, onder ander betreffende verwarming met hout, en door de temperatuur van de andere installaties in de gebouwen van de tertiaire sector te beperken tot 20°C. Privéwoningen, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden zijn niet onderworpen aan deze verplichting.

U vindt alle informatie over pollutiepieken en over het noodplan bij pollutiepieken van het BHG op onze site die de luchtkwaliteit weergeeft en in onze FAQ.

Datum van de update: 21/12/2020