U bent hier

Vervuilingspiek

In de winter zijn verontreinigingspieken het resultaat van de opeenstapeling van verontreinigende stoffen die gedeeltelijk afkomstig zijn van de uitlaatgassen van wagens en van de uitstoot van verwarmde gebouwen. Ze doen zich voor bij specifieke weersomstandigheden: bij zwakke wind, geen neerslag en bij temperatuurinversie, een verschijnsel dat de verontreinigende stoffen aan de grond gekluisterd houdt, zoals onder een stolp. Het vervoer is dus de belangrijkste hefboom die kan worden gebruikt om de emissie van verontreinigende stoffen te verminderen. De noodmaatregelen zijn bijgevolg vooral gericht op de vermindering van het verkeer.

Luchtverontreiniging kan leiden tot ademhalingsstoornissen, hart- en vaatproblemen en een zwakkere gezondheid bij kwetsbare mensen.

Dit 'Noodplan voor vervuilingspieken' werd opgenomen in een Brussels besluit dat zich tot doel stelt een actieplan te organiseren met drie interventiedrempels. Daarnaast wordt ook een bijkomende drempel, een zogenaamde 'informatiedrempel' (of 'drempel 0'), toegepast om de bevolking in te lichten over de verslechtering van de luchtkwaliteit.

De drie interventiedrempels houden in dat er verschillende maatregelen worden toegepast, die afhankelijk zijn van het verontreinigingsniveau: snelheidsbeperking, systeem van alternerende nummerplaten tot een totaal rijverbod.

Sinds de inwerkingtreding van het BWLKE (cf. de artikelen 2.3.13 en 2.3.24) moeten scholen en ondernemingen die een vervoerplan moeten opstellen beschikken over een actie- en communicatieplan om de continuïteit van hun activiteit tijdens een vervuilingspiek te kunnen waarborgen.

Op te merken valt dat bepaalde verhogingen van de concentratie van verontreinigende stoffen in de omgevingslucht ook een andere dan plaatselijke oorsprong kunnen hebben (zogenaamde 'grensoverschrijdende' verontreiniging). In dat geval kunnen alleen structurele oplossingen die op grote schaal worden getroffen een weerslag hebben op onze luchtkwaliteit en onze gezondheid.

Datum van de update: 22/11/2016