U bent hier

Leermiddelen - Thema Klimaat (éducation)

Vermits ‘klimaat’ een transversaal thema is, kunnen de leermiddelen van andere milieuthema’s hier ook bij aansluiten als u het in de klas over klimaatverandering wil hebben. 

Om jongeren beter te wapenen tegen de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, en om leerkrachten  te helpen om het onderwerp op een wetenschappelijk verantwoorde, boeiende en interactieve manier in de klas ter sprake te brengen, lanceerden WWF en de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid in november 2019 samen het educatief platform klimaatopschool.be 

Datum van de update: 29/11/2021