U bent hier

Op school (éducation)

De klimaatverandering (smelten van het ijs, droogte, overstromingen, toename van extreme weersverschijnselen, ...) houden verband met de ontwikkeling van de menselijke activiteiten die zorgen voor meer uitstoot van broeikasgassen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen: de productie en het verbruik van fossiele energie terugdringen, de ontbossing bestrijden, passief bouw toepassen, bij voorkeur het openbaar vervoer nemen en vervoersmiddelen delen, water-, energie- en afvalverspilling proberen te vermijden, lokaal en seizoensgebonden eten, , ...

Iedereen kan er iets aan doen! Ook op school raakt deze problematiek zowel klein als groot en vormt het een onderdeel van het schoolprogramma: het weerbericht en de seizoenen bij de kleinsten, de verschillende natuurlijke hulpbronnen, droogte en overstromingen bij aardrijkskunde, de uitstoot van broeikasgassen, de cyclus van het water, de atmosfeer bestuderen bij wetenschappen, de temperatuurcurves bij wiskunde, de koolstofmarkt bij economie, ...

Binnen het aanbod van Leefmilieu Brussel bestaan er nog geen specifieke leermiddelen over dit transversaal thema. De thematiek komt reeds onder verschillende vormen terug bij de andere thema's. Neem een kijkje op de pagina's voor scholen, over voeding, energie, afval, water, biodiversiteit. U doet er ideeën op voor acties en sensibilisering om onze impact op het klimaat terug te schroeven.

Datum van de update: 29/11/2021