U bent hier

De pollumeter

De pollumeter

Onze ‘Pollumeter’ laat toe de evolutie van de luchtkwaliteit uur na uur te volgen. Hij geeft niet alleen algemene informatie, zoals een globale index van de luchtkwaliteit, maar ook lokale informatie: de concentraties aan polluenten die in elk meetpunt worden gemeten.

Leefmilieu Brussel beschikt over een netwerk van meetpunten die voortdurend de concentraties van de verschillende polluenten in de lucht registreren. Op basis van deze meetresultaten wordt een index berekend die in real time de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest weergeeft.

De luchtkwaliteit op dit ogenblik

De globale index wordt berekend op basis van metingen in alle meetpunten voor ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en fijne stofdeeltjes (PM10). Daarmee krijgen we een beeld van de luchtkwaliteit in het hele Gewest.

Opmerking: deze index heeft vooral een informatieve waarde en geeft een vereenvoudigd beeld van de luchtkwaliteit in Brussel. Hij is dus niet geschikt voor ‘wetenschappelijke interpretatie’ van het fenomeen van de luchtverontreiniging. Daarvoor zijn er de technische rapporten van ons onderzoekslaboratorium of de website "Luchtkwaliteit".

Datum van de update: 21/12/2020