U bent hier

Persoonlijke blootstelling aan black carbon

De ExpAIR metingen gelanceerd in 2013

In totaal hebben 276 vrijwilligers deelgenomen aan de meetcampagne (2013-april 2017). Hierbij droeg elk van hen het draagbaar apparaat permanent bij zich gedurende een periode van vijf werkdagen (maandag tot vrijdag) om zo de persoonlijke blootstelling aan black carbon te meten. De deelnemers werden eveneens uitgenodigd om een dagboek bij te houden betreffende hun activiteiten, de gekozen reisroutes en transportmodi.

Deze campagne heeft het mogelijk gemaakt om de bloostellingen aan black carbon in verschillende binnen- en buitenmilieus te vergelijken (Figuur 3). Dit leverde de volgende conclusies op:

  • In het algemeen is onze blootstelling aan black carbon het grootst in het verkeer. Gemiddeld is deze drie keer hoger dan de achtergrondvervuiling of het gemiddelde polluentniveau in de binnenlucht.
  • De blootstelling binnen gebouwen, thuis of op de werkvloer, is laag en doorgaans vergelijkbaar met de achtergrondvervuiling. Uitgedrukt in black carbon concentratie, heeft deze een grootteorde van 1 µg/m³.
  • De laagste blootstelling werd gemeten op de werkvloer. Er dient opgemerkt te worden dat ongeveer 50% van de deelnemers werkzaam was te Leefmilieu Brussel. De gemeten niveaus waren bijzonder laag omdat elk van de gebouwen uitgerust was met een mechanische ventilatie en een luchtaanzuig op het dak van het gebouw.

Figuur : gemiddelde blootstelling aan black carbon

Meer specifiek voor het transport werd het volgende geobserveerd (Figuur 4):

  • De automobilisten blijken het meest blootgesteld te zijn aan black carbon, met blootstellingsniveaus die ongeveer 5 maal hoger liggen dan deze in de binnenlucht;
  • De gebruikers van de bus, tram en metro, evenals de fietsers, zijn blootgesteld aan black carbon concentraties die 3 tot 4 keer hoger liggen dan deze in de binnenlucht;
  • De voetgangers zijn gevoelig minder blootgesteld, met waarden die 2 tot 3 maal hoger liggen dan deze in de binnenlucht;
  • De treinreizigers zijn het minst blootgesteld dankzij de treinbedding die doorgaans ver verwijderd ligt van de verkeersassen.​

Figuur : gemiddelde blootstelling aan black carbon voor de verschillende transportmodi in het Brussels gewest

Datum van de update: 21/12/2020