U bent hier

Conclusie van de ExpAIR meetcampagne

Uit de verzamelde gegevens komt naar voor dat men het sterkst is blootgesteld aan black carbon in het verkeer. Gemiddeld ligt deze blootstelling 3 maal hoger dan de achtergrondvervuiling of het gemiddeld polluentniveau in de binnenlucht.

Rekening houdend met de verschillende transportmodi, blijkt dat:

  • De automobilisten het meest blootgesteld zijn aan black carbon, met blootstellingsniveaus die ongeveer 5 maal hoger liggen dan deze in de binnenlucht;
  • De gebruikers van de bus, tram en metro, evenals de fietsers, blootgesteld zijn aan black carbon concentraties die 3 tot 4 keer hoger liggen dan deze in de binnenlucht;
  • De voetgangers gevoelig minder zijn blootgesteld, met waarden die 2 tot 3 maal hoger liggen dan deze in de binnenlucht;
  • De treinreizigers het minst zijn blootgesteld, dankzij de treinbedding die doorgaans ver verwijderd ligt van de verkeersassen.

Op basis van de black carbon cartografie, opgesteld voor het hele Brusselse gewest, kan men constateren dat voor 73% van het verkeersnet de gemiddelde concentraties in de spitsuren 2 tot 5 keer hoger liggen dan de achtergrondluchtvervuiling of deze in de binnenlucht. Voor 4% van de wegen, wordt een waarde gemeten die 5 keer hoger ligt dan de achtergrondluchtvervuiling of deze in de binnenlucht.

Ook dient opgemerkt dat de black carbon concentraties gemiddeld 2 tot 3 keer hoger liggen in straten die langs beide zijden afgeboord zijn met hoge gebouwen (canyon streets) dan in open straten.

In canyon streets kan de keuze van het voetpad eveneens van belang zijn indien de wind dwars blaast op de rijrichting van het verkeer (straatas). Gemiddeld liggen de black carbon concentraties 20% tot 40 % hoger op het voetpad in de opwaartse windrichting dan deze in de neerwaartse windrichting.

De concentratiekaarten die in het kader van dit project werden ontwikkeld, worden ter beschikking gesteld op de website van Leefmilieu Brussel. Ze kunnen geconsulteerd worden door het grote publiek. In de toekomst wordt eveneens een routeplanner ter beschikking gesteld om op die manier alternatieve routes uit te stippelen en zo de persoonlijke blootstelling aan black carbon te verminderen.

Datum van de update: 21/12/2020