U bent hier

De gevolgen van luchtverontreiniging voor de gezondheid

Homme faisant un jogging

Ons milieu speelt een beslissende rol in onze gezondheid en ons welzijn. Tal van internationale studies tonen aan dat de luchtverontreiniging wel degelijk een heel nefaste invloed kan hebben op onze gezondheid, zelfs al zijn gevolgen niet altijd makkelijk in cijfers uit te drukken.

Uit verschillende recente epidemiologische studies blijkt dat:

  • er een verband bestaat tussen de combinatie van een aantal poluenten zoals fijn stof en ozon, en het aantal ziekenhuisopnamen voor cardiovasculaire aandoeningen;
  • een langdurige blootstelling aan fijne (PM10) en heel fijne (PM2,5) stofdeeltjes de belangrijkste bedreiging vormt van luchtverontreiniging. Volgens ramingen zou die blootstelling tot een vervroegde verslechtering van de levenskwaliteit van 1 tot 18 maanden leiden;
  • de vervuiling op iedereen anders ingrijpt. De impact hangt af van de graad van blootstelling aan de polluenten, de leeftijd, de gevoeligheid, de algemene gezondheidstoestand, enz. De personen die het snelst getroffen worden zijn kinderen en bejaarden.

Het ademhalingsstelsel heeft als eerste te lijden onder polluenten die het lichaam binnendringen via de lucht die we inademen. De gevolgen gaan van tijdelijke aandoeningen tot blijvende ademhalingsstoringen of chronische ziekten.

Het PEOPLE-project

PEOPLE staat voor "Population exposure to air polluants in Europe". Dit project van de Europese Commissie onderzoekt in welke mate de bevolking in de grote steden van de Unie blootstaat aan vervuiling van binnen- en buitenlucht. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam in 2002 deel aan de startfase. In dat kader kregen de Brusselaars een uitnodiging om twaalf uur lang een meettoestel te dragen dat hun blootstelling aan benzeen registreert. Dat is een erg giftige verontreinigende stof. Men gaat ervan uit dat er geen drempel bestaat waaronder de stof niet schadelijk is voor de gezondheid.

Het project bewees de band tussen onze blootstelling aan benzeen en onze levensstijl. De resultaten? Rokers (actieve en passieve) en automobilisten lopen het meeste gevaar. Benzeen is aanwezig in tabaksrook. De blootstelling van automobilisten is een gevolg van de plaatsing van de verseluchttoevoer in auto’s – die bevindt zich vaak op de hoogte van de uitlaatpijpen van voorliggers.

Datum van de update: 21/12/2020

Documenten: