U bent hier

Hulpmiddelen bij besluitvorming

Om een relevant beleid voor de strijd tegen de verontreiniging uit te kunnen werken, moet vooraf een analyse van de situatie worden gemaakt. Hiervoor beschikt Leefmilieu Brussel over drie essentiële hulpmiddelen.

  • de energiebalans van het Gewest.
  • de emissie-inventaris lucht.
  • de voorspellingen van deze emissies tot 2020.

De energiebalans van het Gewest

Sinds 1990 beschrijft de jaarlijkse energiebalans de energiehoeveelheden die worden ingevoerd, geproduceerd, verwerkt en verbruikt in het Gewest. Deze balans volgt de evolutie van het energieverbruik in de verschillende activiteitensectoren.

De emissie-inventarissen

De energiebalans omvat basisinformatie aan de hand waarvan de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (NOx, SO2...) en broeikasgassen (CO2, CH4…) die verband houdt met het energieverbruik van de verschillende sectoren, in cijfers kan worden uitgedrukt.

Deze emissie-inventarissen vormen een onmisbaar hulpmiddel voor het uitwerken van een beleid voor de strijd tegen de klimaatverandering, én voor follow-up van het broeikasgasemissieniveau, wat wordt opgelegd door Europese of internationale verbintenissen.

De voorspellingen tot 2020

Op basis van de energiebalans en de inventaris van de luchtemissies stelt Leefmilieu Brussel voorspellingen op voor de emissies van de energiesector.

Aan de hand van deze voorspellingen kan het Gewest zijn verplichtingen op het vlak van rapportering bij de internationale instanties vervullen. Bovendien ondersteunen de voorspellingen het gewestelijke beleid inzake de strijd tegen de luchtverontreiniging en de klimaatverandering.

Datum van de update: 21/12/2020