U bent hier

Klimaat

Ciel et nuages

Voedselonzekerheid, toegang tot water, volksverhuizingen, risico op conflicten… De gevolgen van de klimaatverandering, die nu al alle continenten en oceanen treft, zullen in de 21ste eeuw nog verergeren, zeggen de experten van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change.

Om een doeltreffend beleid te ontwikkelen in de strijd tegen verontreiniging, analyseert Leefmilieu Brussel de situatie voortdurend dankzij drie essentiële instrumenten: de energiebalans van het Brussels Gewest, de uitstootinventaris en de berekening van deze uitstoot tot in 2020. Hiermee kan men onder andere nauwgezet de uitstoot van de verschillende broeikasgassen in het Brussels Gewest bestuderen.

Datum van de update: 21/12/2020