U bent hier

Luchtvervuiling en drukkerijen

Een drukkerij produceert relatief weinig vluchtige organische stoffen (VOS). Dit belet niet dat de exploitant steeds moet trachten de gepaste maatregelen te treffen om, waar mogelijk, de vluchtige uitstoot van oplosmiddelen te beperken . Wat is hierbij de belangrijkste bron van luchtvervuiling? De uitstoot van solventdampen die samengaat met het gebruik van drukinkt, reinigingsproducten en lakken. U kunt deze problemen zo aanpakken dat u gegarandeerd succes boekt.

Voorraden

Slaat u grondstoffen, inkten en oplosmiddelen voor langere tijd op? Zorg er dan voor dat dit gebeurt in een goed afgesloten ruimte. Eventueel met ramen en deuren die automatisch en hermetisch afsluiten. Om de aandacht te vestigen moet er in elk geval een bericht staan dat aanmaant om niet-automatische deuren te sluiten.

Verlucht uw atelier

Zorg op de werkplaats steeds voor een goede verluchting zodat u de geurhinder voor de werknemers kunt beperken. Voor een natuurlijke ventilatie heeft u twee openingen in een deur nodig: één onderaan en één bovenaan. Dat volstaat in de meeste gevallen om uw werkplaats voldoende te verluchten. Neem wel voorzorgen om te vermijden dat dit type verluchting bij een eventuele brand de vlammen aanwakkert.

Als natuurlijke ventilatie niet volstaat, kies dan voor een automatisch ventilatie. Voor een efficiënte werking en afdoende bescherming van uw personeel, moet die installatie schoon zijn en goed functioneren. Een regelmatig onderhoud is dus een noodzaak.

De vervuilde lucht moet van beneden naar boven worden geëvacueerd. De verluchtingsschouw moet voldoende hoog zijn, zodat slechte geuren zich kunnen verspreiden zonder uw buren te hinderen. Belangrijk punt: vergeet niet om een opening te voorzien zodat u de schouw kunt laten vegen en controleren.

Recipiënten en drukpersen

De recipiënten waarin u drukinkt en oplosmiddelen verwerkt, moeten altijd hermetisch gesloten zijn. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing van de producent om de uitstoot van oplosmiddelen te beperken als de drukpersen draaien. Geef daarover duidelijke informatie aan uw personeel.

Kies voor ecologische producten

U kan belangrijke reducties van solventemissies verwezenlijken door, daar waar mogelijk, over te schakelen naar watergedragen inkten (vb voor flexo- en helio). Een overschakeling naar watergedragen inkten kan niet zonder grondig voorafgaandelijk onderzoek, daar niet alle producten en/of kwaliteiten zich daartoe lenen.

Het gebruik van oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen kan ook een belangrijke emissiebron van vluchtige organische stoffen (VOS) zijn. Het gebruik van trager verdampende schoonmaakmiddelen kan een goede methode zijn om deze emissie te beperken maar er bestaan veel misverstanden rond deze producten:

  • Deze middelen blijken soms niet grondig of snel genoeg te werken. Wanneer er een duidelijke verlenging van de wastijden wordt veroorzaakt, kan er geen sprake meer zijn van een BAT.
  • Sommige vegetale reinigingsmiddelen bevatten tot 15% solventen waaronder soms toxische bestanddelen. Het gebruik van deze producten moet vermeden worden.

Er bestaat, echter afhankelijk van het gebruikte drukproces, nog een andere methode om de uitstoot te beperken en minder oplosmiddelen te gebruiken. Met een distillatietoestel worden de gebruikte oplosmiddelen opnieuw afgescheiden voor hergebruik. Ook automatische wasinstallaties beperken de uitstoot van oplosmiddelen. Het schoonmaakproces wordt dan in een gesloten circuit uitgevoerd. Dat voorkomt de verdamping van oplosmiddelen in uw atelier.

Wanneer de installatie uitgerust is met een recirculatiesysteem voor het mengsel van water en wasmiddel, verlaagt ook het reinigingsmiddelenverbruik.

Naverbranding en condensatie

Het verbranden van de dampen die oplosmiddelen bevatten, is ook een efficiënte methode om de uitstoot te beperken. Maar deze techniek vraagt een relatief hoge investering. Ongetwijfeld is ze interessant voor grote bedrijven die actief zijn in de industriële zeefdruk of die kampen met een hoge uitstoot van oplosmiddelen.

Vermijd om afvalgassen te condenseren als oplossing om uw uitstoot te beperken en zo te voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn over vluchtige organische stoffen. Deze oplossing is wel financieel voordeliger dan naverbranding, maar de techniek verbruikt veel energie. Daarom is het milieuvoordeel zeer beperkt en zodoende geen BAT.

Datum van de update: 21/12/2020