U bent hier

De Lage Emissie Zone (LEZ – Low Emission Zone)

Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarom een lage-emissiezone (LEZ – Low Emission Zone) ?

Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van het autoverkeer hebben een negatieve impact op onze gezondheid: meer ademhalingsproblemen en luchtwegaandoeningen, verminderde longfunctie, bronchitis, astma, enz. Door de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan uit het Brussels Gewest te weren, werken we aan een betere luchtkwaliteit.

Wat is de impact op de luchtkwaliteit ?

De invoer van de LEZ in Brussel betekent een verlaging van de uitstoot van de vervuilende stoffen die het schadelijkst zijn voor de gezondheid: fijne deeltjes (black carbon) en stikstofoxiden. Een betere luchtkwaliteit komt iedereen ten goede en draagt vooral bij aan een betere gezondheid voor de Brusselaars.

Hoe zal de LEZ in zijn werk gaan ?

Alle informatie over de LEZ (wie is betrokken, wie kan een afwijking verkrijgen, wat is het territorium van de LEZ, wat is het bedrag van de boete,…) is beschikbaar op de website www.lez.brussels.

De invoering van de LEZ is een project waarbij meerdere overheden en instanties samenwerken: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Fiscaliteit.
 

Datum van de update: 13/05/2022

Wetgeving: