U bent hier

Projectoproep erkende Organisaties van de civiele maatschappij 2018

Bent u een Belgische organisatie van de civiele maatschappij (CMO) en wil u een project rond de klimaatwijziging of een thema inzake ontwikkelingssamenwerking lanceren in een ontwikkelingsland ?

Op initiatief van de minister van Leefmilieu Céline Fremault en de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets lanceren Leefmilieu Brussel en Brussels International een nieuwe projectoproep.

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil bijdragen aan de uitroeiing van de armoede in de wereld en steunt de inspanningen van België en de Internationale gemeenschap om in een rechtvaardigere wereld een duurzame, koolstofarme ontwikkeling in te zetten die bestand is tegen de klimaatveranderingen.

Doel

Het doel van deze projectoproep is het ondersteunen van initiatieven rond twee thema's, nl. :

  • concrete acties voor de afzwakking van de klimaatveranderingen of de aanpassing aan de gevolgen ervan

OF

  • projecten inzake ontwikkelingssamenwerking rond een van de volgende thema’s: waardig werk, gelijkheid van vrouwen en mannen, kinderrechten, sociale en economische en/of politieke inclusie van kwetsbare groepen, respect voor de seksuele voorkeur en de genderidentiteit en -uitdrukking.  

De projecten moeten zich afspelen in een stedelijke of semi-stedelijke context. Voor de projecten inzake ontwikkelingssamenwerking enkel in de vier partnerregio’s van het BHG (cf. reglement), voor de projecten rond de klimaatveranderingen, zowel in de vier partnerregio’s als in de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden die zijn opgenomen in de lijst van de OESO (cf. reglement). 

Wie is hierbij betrokken?

De projectoproep staat open voor organisaties van de civiele maatschappij (bv. vzw’s, organisaties die werken rond migratie, stichtingen, ...) die sinds minder dan 3 jaar over een rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht beschikken op 15/02/2018.  

Wat?

Met deze projectoproep willen Leefmilieu Brussel en Brussels International zoveel mogelijk projecten tussen de € 50.000 en € 150.000 ondersteunen.                

Hoe?

Gelieve uw kandidatuur in te dienen aan de hand van het hiervoor voorziene aanvraagformulier en alle gevraagde documenten bij te voegen.

Het kandidaatsdossier moet via de post en via e-mail worden verstuurd volgens de details die in het formulier worden vermeld. De oproep loopt van 15 februari tot 13 april 2018.

Datum van de update: 23/02/2018
Contact: 

Leefmilieu Brussel:

Nicolas Raimondi

Brussels international:

Codrat-Alin Teclu