U bent hier

Acties van het Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet verbintenissen nakomen in het kader van het Protocol van Kyoto en het Pact van de Burgemeesters. Hiervoor moet het de nodige beleidslijnen vastleggen om de doelstellingen op het vlak van de reductie van de CO2-emissies te bereiken.

Om deze doelstellingen te halen, zijn gedragswijzigingen nodig bij elk van ons, zowel burgers als ondernemingen. Van haar kant moet de overheid de omstandigheden creëren om deze gedragswijzigingen mogelijk te maken. Verschillende gewestelijke plannen zijn in uitvoering om de impact van onze activiteiten op de klimaatverandering, het milieu en de volksgezondheid te beperken.

Datum van de update: 07/05/2020