U bent hier

“Natuur Opvang”: een nieuwe projectoproep voor de kinderopvang in Brussel (éducation)

Werkt u in een opvangcentrum voor kinderen van 0-3 jaar in het Brusselse Gewest en wilt u het contact met de natuur en de biodiversiteit in uw centrum verbeteren? Leefmilieu Brussel lanceert een projectoproep met als doel de herinrichting en het ecologisch beheer van uw buitenruimten te ondersteunen!

Context

De weldadige invloed van de natuur op het welzijn en de cognitieve ontwikkeling van het kind staat niet meer ter discussie. In een kunstmatige omgeving zoals de stad is het echter een hele uitdaging om de band tussen kleine kinderen en het milieu te versterken.

En juist daarin kunnen de Brusselse opvangomgevingen een belangrijke rol spelen: een natuurlijk en bloemenrijk grasveld aanleggen, verschillende inheemse bomen aanplanten, de muren bedekken met klimplanten, de wilde dieren verwelkomen... De natuur een handje helpen vergt slechts weinig inspanningen en investeringen, maar zorgt wel voor een heel positieve invloed op de kinderen en het milieu!

Doelstelling

Deze projectoproep heeft tot doel de herinrichting van uw buitenruimten te ondersteunen zodat een zo gediversifieerd mogelijke natuur binnen uw opvangomgeving kan worden verwelkomd. Tevens is het ook de bedoeling te zorgen voor de opleiding van het personeel dat betrokken is bij het ecologische beheer van deze ruimten (zonder pesticiden!), met behulp van een professionele ondersteuningscel waar u een beroep op kan doen.

Selectie

Op basis van de ingediende herinrichtingsprojecten zal een jury in december 2018 5 winnende opvangomgevingen selecteren die gedurende het hele project “à la carte” steun zullen ontvangen, inclusief financiële steun voor de eventuele aankoop van materialen of diensten.

De selectiecriteria houden rekening met de mogelijke voordelen van elk project op het gebied van een verbetering van de biodiversiteit en het contact van kinderen met de natuur, maar ook met de algemene kwaliteit van het dossier.

Begeleiding door de ondersteuningscel

De winnende opvangomgevingen zullen regelmatige begeleiding krijgen door middel van een ondersteuningscel bestaande uit technische deskundigen op het gebied van de inrichting en het ecologische beheer van buitenruimten.

Er worden voor het jaar 2019 begeleiding credits ter beschikking gesteld van elke winnende opvangomgeving, waarbij één credit overeenstemt met een vergadering of een activiteit met de ondersteuningscel met als doel:

  • Advies en hulp krijgen voor de inrichting van de site, planning, projectdynamiek, evaluatie van de resultaten, enz.
  • Advies en passende opleidingen over het ecologische onderhoud van de buitenruimten krijgen, vooral om u te helpen voldoen aan de gewestelijke wetgeving inzake het gebruik van pesticiden.

De ondersteuningscel stelt eveneens een maximumbudget van 1.500 euro per project ter beschikking voor de aankoop van benodigdheden (materialen, gereedschap voor ecologisch onderhoud, enz.) of diensten (bv. debetonneringswerken) indien nodig.

De planning van het project

  • 30 november 2018 : afsluiten van de projectoproep.
  • December 2018 : bijeenkomst van de selectiejury en communicatie met de kandidaat-opvangomgevingen.
  • Tussen januari en december 2019 : uitvoering van de 5 winnende projecten, met hulp van de ondersteuningscel.

Hoe kunt u uw kandidatuur indienen?

Dien uw aanvraag in via het daarvoor bestemde "kandidatuurdossier", dat u onderaan de pagina kunt downloaden. Het ingevulde en getekende formulier, samen met de verplichte bijlagen, moeten ten laatste worden ingediend op 30 november 2018 middernacht..

Via e-mail, ter attentie van: Natuurfacilitator

Leefmilieu Brussel

Divisie Groenbeheer / Dienst Natuurplan

E-mail: natuur@leefmilieu.brussels

De volledige beschrijving van de oproep tot het indienen van projecten, informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de selectieprocedure vindt u in het document "Modaliteiten van de projectoproep”, dat u onderaan de pagina kunt downloaden.

Datum van de update: 18/06/2021