U bent hier

Buiten lesgeven

"De kinderen zouden in de open lucht moeten leven, oog in oog met de natuur die het lichaam versterkt, de ziel poëtisch maakt en er een nieuwsgierigheid in opwekt die waardevoller is voor het onderwijs dan alle grammaticaboeken van de wereld." - Alexandre Dumas

Buitenscholen of openluchtklassen, natuur- of bosscholen, outdoor education of buiten lesgeven... al deze termen verwijzen naar "een onderwijspraktijk die op regelmatige basis plaatsvindt in de nabijgelegen natuurlijke en culturele ruimte, op een interdisciplinaire manier, waarbij voor alle vakken aan de onderwijsdoelen wordt gewerkt."

Deze verrijkende aanpak heeft zijn waarde al in veel landen bewezen. Doe mee en bied je leerlingen een motiverende, zinvolle aanpak aan door regelmatig de natuur in de omgeving van de school te verkennen en er inspiratie uit te putten om te leren.

Het contact met de natuur stimuleert de concentratie, het zelfvertrouwen en het goede humeur van kinderen.

Het bevordert hun fysieke ontwikkeling en welzijn, evenals dat van volwassenen: het vermindert angst en hyperactiviteit, verbetert het beheersingsvermogen en de kwaliteit van de slaap en versterkt het immuunsysteem.

Leren in de natuur ontwikkelt de probleemoplossende vaardigheden van kinderen, helpt bij de beheersing van wiskundige en wetenschappelijke concepten, stimuleert hun verbeelding en nieuwsgierigheid, versterkt de taal- en communicatievaardigheden, ontwikkelt de creativiteit en de samenwerking in de klas.

... Nog niet overtuigd?

Laurence, Loïque en Isabelle van het team "Leren in de Natuur" van de vzw Tournesol-Zonnebloem, een partner van Leefmilieu Brussel, geven ons een argumentatie in drie delen: "De natuur nodigt je uit om haar te ontdekken".

Datum van de update: 30/09/2021