U bent hier

Collectief composteren

Samen composteren is een aangename oplossing

Hebt u zelf geen plaats voor een compostbak? Geen probleem: steeds meer wijken organiseren  collectieve compostering. Sluit u hierbij aan, en neem gratis 100% natuurlijke teelaarde mee naar huis. Bovendien zorgt het project voor het creëren van banden tussen buren en dus meer gezelligheid in uw wijk! 

Wat is collectief (buurt)composteren?

In de praktijk is dat het composteren van organisch afval (uit de keuken en de tuin) van verschillende huishoudens in een gemeenschappelijke composteerinstallatie. De deelnemers brengen het biologisch afbreekbare deel van hun keuken- en eventueel tuinafval naar een site. Dit afval wordt vervolgens gecomposteerd, d.w.z. behandeld zodat het ontbindt en een natuurlijke meststof wordt.

 Wat zijn de voordelen?

  • Collectief composteren geeft gezinnen die geen tuin hebben en niet genoeg plaats om zelf te composteren of die een gezamenlijke tuin hebben, de kans om hun afvalproductie te verminderen.
  • Het principe is eenvoudig en het levert gratis uitstekende compost op om hun verschillende aanplantingen te bemesten.
  • Buurtcompostering is ook de ideale gelegenheid om andere deelnemende buren te ontmoeten. Het stimuleert solidariteit tussen generaties en zorgt voor een gezelligere buurt.

Ga over tot actie!

Geniet van technische en financiële ondersteuning

Om de ontwikkeling van wijk- of collectieve composten te stimuleren, lanceert Leefmilieu Brussel een keer per jaar een projectoproep collectief composteren, die een methodologische en financiële ondersteuning inhoudt, maar ook de uitwisseling met andere wijk- of collectieve composten om elkaar te inspireren!  Vind alle informatie over de steun terug op de pagina ‘Vooruit met de Wijk’.

Worms vzw werd gemandateerd door Leefmilieu Brussel om u te helpen in uw collectief compostproject.

Contact: E-mail - 02 611 37 53

De uitvoering 

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de aanleg en ontwikkeling van een collectieve composthoop. Het principe is eenvoudig, maar om het project te laten slagen zijn meerdere factoren nodig.  De volgende zaken zijn immers nodig:

  • een terrein en een overeenkomst van terbeschikkingstelling met de privé- of publieke eigenaar (gemeente, Gewest, enz.);
  • de evaluatie van het afval om het project aan de vraag aan te passen: aantal compostbakken, uren van permanenties, enz.;
  • regels van goed beheer: een of twee verantwoordelijken van de site aanwijzen, de aanvoer van biologisch afbreekbare materie organiseren en de distributie van rijpe compost;
  • aandacht voor het informeren van buren en andere potentiële deelnemers;
  • er rekening mee houden dat een oprecht engagement van de deelnemers één van de sleutelfactoren voor het slagen van het project  is.  Zonder engagement en motivatie zal het moeilijk zijn om een duurzaam project te bekomen. 

De kaart van de collectieve composten

Datum van de update: 28/09/2020