U bent hier

Wat u wel en niet mag doen in het Zoniënwoud

U gaat in het woud wandelen, joggen, lezen, fietsen of spelen? Het is echt niet moeilijk om op een bosvriendelijke manier plezier te beleven zonder zich in zijn vrijheid aangetast te voelen.
Het verkeer in het Zoniënwoud wordt gereglementeerd door de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 maart 1995. Ze maakt onder meer een onderscheid tussen de “publiekelijk bezoekbare en toegankelijke” gebieden en strikt ecologische zones die zelfs beschermd kunnen worden. De verkeersregels werden op die verschillende statuten afgestemd. Dit zijn de regels:

 

Voor iedereen

 • Blijf op de afgebakende wegen;
 • Wees zo stil mogelijk;
 • Pluk geen wilde bloemen, bessen of paddenstoelen;
 • Beschadig de bomen niet;
 • Laat de dieren met rust. Jagen is uiteraard verboden;
 • Stook geen vuur en barbecue niet;
 • Beschadig de voorzieningen niet;
 • Laat geen afval achter. Hou het bos schoon;
 • Begeef u niet in het bos wanneer er storm dreigt (wind van meer dan 80 km/u) en wees altijd voorzichtig bij sterke wind;
 • Volg de aanwijzingen in het bos, de reglementen en het advies van de boswachters en -opzichters.

Voor wandelaars

Natuurreservaten, bosreservaten en beschermde zones zijn bijzonder kwetsbare milieus. Wandelaars moeten er dus uiterst voorzichtig zijn. Betreed nooit afgesloten en/of verboden zones. Blijf in toegankelijke, maar beschermde zones op de afgebakende wegen.

Voor hondeneigenaars

Honden vormen omwille van verschillende redenen een reeël probleem in het Zoniënwoud:

 • ze vertrappelen een soms kwetsbare flora en beschadigen de bodem;
 • ze kunnen wilde dieren bang maken, verwonden of doden door op konijnen te jagen, hertenkalven van hun moeder te scheiden, in holen te graven of waterkanten te beschadigen;
 • ze zorgen soms ook voor problemen met andere gebruikers: ze kunnen wandelaars of joggers bang maken of bijten, en fietsers of ruiters ten val brengen.

Het is dus heel belangrijk dat baasjes hun hond aan de leiband houden. Daar waar ze vrij mogen rondlopen, is een totale controle over de hond vereist, op elk moment.

In geen enkel geval mogen honden spelen in de watervlakken van het woud.

Voor fietsers

Gebruik altijd de afgebakende fietspaden om de kwetsbare grond van het woud en zijn flora niet te beschadigen, ook als u met de mountainbike bent.
Let op uw snelheid om andere gebruikers niet in gevaar te brengen.

Voor ruiters

U kunt de rijwegen, fietspaden, gemengde wegen en afgebakende ruiterpaden gebruiken.
U mag deze ruiterwegen niet verlaten.
Voor spannen moet in het Brusselse deel van het woud toestemming worden gevraagd.

Voor bestuurders van een gemotoriseerd voertuig

Met uitzondering van de enkele niet-afgesloten wegen die het woud doorkruisen, is gemotoriseerd verkeer in het Zoniënwoud verboden, en dat zowel voor gewone auto’s als voor terreinwagens, motors, scooters enz.
In de buurt van de hoofdingangen van het woud werden parkings ingericht. Gebruik ze en parkeer niet buiten deze zones. Uw wagen kan de andere gebruikers van het woud hinderen of storen.
Wees ecomobiel: denk aan het openbaar vervoer! Het brengt u zonder zorgen naar het woud en weer terug naar de stad. En er is nog een voordeel: omdat u niet moet parkeren, bent u niet verplicht om in een lus te wandelen om weer bij uw auto uit te komen!
Overtreders, opgelet!
Het is vooral de taak van de boswachters en -opzichters om toe te zien op de naleving van deze reglementen.
Als een eenvoudige aanmaning niet volstaat, leidt een door deze ambtenaren opgesteld proces-verbaal tot administratieve boetes en mogelijk een gerechtelijke dagvaarding.

Datum van de update: 23/09/2021