U bent hier

De bomenkap

Een boom vellen is nooit een lichtvaardig genomen beslissing.  Maar de beboste gebieden van een park of een woud beheren, betekent ook de vitaliteit en verjonging ervan bevorderen, de weerstand van de bomen tegen natuurlijke risico’s (ziekten, instabiliteit, gevolgen van de klimaatwijziging,...) versterken, opmerkelijke bomen in de schijnwerpers plaatsen en instaan voor de diversiteit van de (sociale, milieuverwante en economische) functies. Het regelmatig verwijderen (kappen) van bomen is dus één van de noodzakelijke interventies bij het beheer van deze beboste gebieden om deze doelstellingen te bereiken. 

 

Waarom moeten er bomen worden gekapt? 

 • Om veiligheidsredenen

  Net als wij kunnen bomen ziek worden (aangevallen door parasieten, verzwakt door slechte weersomstandigheden,...) en verouderen.  Ze kunnen aldus kwetsbaar worden en het risico lopen om takken te verliezen bij de minste windstoot.  In ruimten waar bezoekers komen moeten deze zieke of te oude bomen worden gekapt omwille van de veiligheid. 

  Langs de grote verkeersaders zoals de Ring 0 en de E411 zal de komende jaren een trapsgewijze bosrand worden verwezenlijkt om de verkeersveiligheid te verhogen en de ecologische en landschappelijke kwaliteit te verbeteren.  Er zal ook een afsluiting worden geïnstalleerd om de fauna tegen het verkeer te beschermen.  

 • Om rekening te houden met de levenscyclus van het woud

  Een deel van de afgestorven bomen moet plaats ruimen voor jonge bomen. 

  Door oude bomen te verwijderen, wordt er een tijdje ook meer licht doorgelaten voor de struiken en het gras in het onderhout, een voedingsbron voor tal van zoogdieren, vogels en insecten. In bepaalde gevallen is het dus nodig het hout uit te dunnen om meer licht door te laten om de biodiversiteit te bevorderen en voor de regeneratie.

  Een aantal bomen (of afgezonderde groepjes van bomen) worden echter behouden tot ze op natuurlijke wijze zijn afgestorven, met het oog op het behoud van een zeldzame biodiversiteit, verbonden aan grote oude bomen en hun diepe groeven (voor vleermuizen). Het percentage van dood hout op stam en op de grond zal toenemen om de beboste gebieden veerkrachtiger te maken dankzij een verhoogde biodiversiteit. 

 • Om de bomen van de toekomst te kiezen

  Bepaalde bomen moeten soms verdwijnen om meer plaats te bieden aan gezondere of meer gewenste exemplaren (zeldzame soort, weinig concurrentieel, ecologisch, landschappelijk,...).  Zo worden de populaties op regelmatige basis uitgedund (om de 8 jaar). Dat uitdunnen is ook voordelig op ecologisch en sanitair vlak (biodiversiteit, waterhuishouding, …).

Datum van de update: 23/09/2021