U bent hier

Onderhoud

Het personeel van Leefmilieu Brussel dat het Zoniënwoud onderhoudt, bestaat hoofdzakelijk uit bosarbeiders en houthakkers, allen gespecialiseerde vaklui.
Nauwgezet volgen ze de evolutie van de verschillende populaties naargelang hun leeftijd en behandeling. Hun taken zijn velerlei:

 • het woud onderhouden en beheren, d.w.z. door snoeien en uitdunnen bepaalde boomsoorten bevorderen;
 • zieke bomen (als ze risico’s voor de populatie meebrengen), slecht aangepaste of ongewenste bomen kappen;
 • in de boomkwekerijen de bodem voorbereiden (bewerken, verbeteren, bemesten), planten uitzetten, wieden zonder pesticiden, schoffelen, bij droog weer aangieten en de planten tot slot klaarmaken voor de heraanplanting van het bos;
 • de bebossings- en beplantingszones voorbereiden door struikgewas te verwijderen en de bodem klaar te maken, zonder aan de verscheidenheid aan soorten te raken;
 • de planten plaatsen en beschermen met kokers of omheiningen;
 • jonge planten helpen in de hoogte te groeien door varens en doornstroken er rondom af te snijden;
 • woekerplanten uitrukken, mislukte aanplant vervangen en planten tijdens het groeiproces bijsnoeien;
 • weiden in open zones maaien om te vermijden dat het bos deze bijzondere biotopen weer inpalmt.

Grote aanplantingen vormen het onderwerp van aanbestedingen die worden toegewezen aan gespecialiseerde bedrijven.

Het onderhoud van de voorzieningen

Het Zoniënwoud wordt doorkruist door een dicht wegennetwerk (paden, wegen en dreven). Ook die voorzieningen moeten worden onderhouden, onder meer om het verkeer niet te hinderen. Voor de arbeiders betekent dit:

 • toezien op de goede staat van de bekleding, gaten herstellen, overtollige bladeren verwijderen in de herfst, …;
 • de bermen één tot twee keer per jaar maaien en bomen snoeien die te ver over de weg hangen;
 • parkings, bewegwijzering, informatieborden en het meubilair voor de wandelaars onderhouden;
 • sluikstortingen opruimen en ervoor zorgen dat alles er netjes bij ligt.

Een team van Net Brussel maakt twee keer per week de vuilnisbakken leeg.
De grote werkzaamheden voor het herstellen van de wegen worden aan privéfirma’s toevertrouwd.

Datum van de update: 23/09/2021