U bent hier

Het ecologisch beheer

Het Brussels Gewest heeft in het kader van het Natuurplan 2016-2020 een reeks van referentietools voor het ecologisch beheer van groene ruimten (parken, tuinen, middenbermen, oevers,...) ontwikkeld. 

  • Twee engagementscharters (“Brussel, een groene stad vol bomen” en “In Brussel zijn natuurgebouwen toegelaten”) vormen een eerste toegangspoort voor de besluitvormers en/of beheerders.
  • Een geheel van thematische fiches aangevuld met plantenlijsten, fiches en technische aanbevelingen Gebouwen & biodiversiteit
  • Andere tools die door het Gewest zijn ontwikkeld ondersteunen de reflectie over het ecologisch beheer: het ecopotentieel en  het ecologisch netwerk (EN).  De federale regering heeft ook in samenwerking met de drie Gewesten een beslissingsboom ontwikkeld om de ondernemingen te helpen bij hun keuzes van ecologisch beheer, in het bijzonder inzake de natuur. 

Dit deel “Ecologisch beheer” van onze website zal beetje bij beetje worden aangevuld, aarzel dus niet om regelmatig een kijkje te nemen. 

 

De charters

Engageer u voor een aantal basisprincipes van ecologisch beheer.

 

De thematische fiches en technische aanbevelingen

Fiches om de principes van ecologisch beheer in de praktijk te brengen

 

Andere hulpmiddelen

Hulpmiddelen om u te helpen bij uw keuzes voor ecologische inrichtingen

Datum van de update: 16/09/2020