U bent hier

Producten voor amateurs en professionals

Voordat gewasbeschermingsmiddelen in de handel mogen worden gebracht en mogen worden gebruikt, moet de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu toelating en een erkenningsnummer verlenen.

Een product dat geen erkenning heeft verkregen om als gewasbeschermingsmiddel te worden gebruikt, mag niet op de markt worden gebracht en niet worden gebruikt. 

Toelatingsnummer

Het toelatingsnummer is een code die wordt toegewezen aan een product op de Belgische markt. De producten worden in twee groepen ingedeeld: producten voor professioneel gebruik (nummer P/Bxxxx) en producten voor amateurgebruik (nummer G/Bxxxx) die in tuincentra en in de tuinafdelingen van grootwarenhuizen worden verkocht.

Producten voor amateur- en professioneel gebruik 

Hoewel pesticiden voor amateurgebruik minder gevaarlijk worden geacht dan producten voor professioneel gebruik, moeten ze toch met de grootste voorzichtigheid worden gebruikt (speciale handschoenen voor chemische producten, bedekkende kledij, enz.). Gebruik ze alleen als het echt niet anders kan en geef altijd de voorkeur aan meer natuurlijke producten.

Die producten moeten bovendien worden verkocht door professionals die houder zijn van een NP-fytolicentie. Aarzel niet om hun advies te vragen. In de afdeling moet voldoende informatie aanwezig zijn (affiche over alternatieve technieken in de winkel, informatiebrochure, nummer van het call center moet duidelijk zijn aangegeven: 0800 62 604).

Producten voor professioneel gebruik mogen alleen in een professioneel kader worden aangekocht en gebruikt, door een persoon die in het bezit is van een gepaste fytolicentie.

Datum van de update: 28/09/2020