U bent hier

Vóór het gebruik

Geef de voorkeur aan producten die in de biologische landbouw worden gebruikt of met een ecolabel

Die producten houden minder risico's in voor de natuur, het bodemleven en de waterkwaliteit dan de traditionele chemische producten. Dat betekent daarom niet dat ze niet giftig kunnen zijn!

Koop enkel het pesticide dat geschikt is voor de situatie, in een gepaste hoeveelheid

Doe indien nodig een beroep op een adviseur met een fytolicentie die u vragen kunt stellen in het verkooppunt of door gratis naar het call center te bellen op 0800 62 604. Laat u niet verleiden door een besparing die geen echte besparing is en koop geen producten in promotie ('2 + 1 gratis') terwijl u ze niet nodig hebt!

Trek voldoende tijd uit om het etiket te lezen en te begrijpen

Vraag indien nodig advies en verduidelijking aan een deskundige in de winkel of in het call center (op het nummer 0800 62 604). Op het etiket van de producten vindt u de essentiële informatie: de te gebruiken dosis, de gebruiksfrequentie, de organismen waartegen het gebruik van het product is toegestaan, de teelten die ermee beschermd mogen worden, de eventuele bufferzones die moeten worden in acht genomen, de herbetredingstermijn (de periode waarin de behandelde zone niet meer mag worden gebruikt), de termijn vóór het oogsten (de minimumtermijn tussen het gebruik van het product en de oogst van de planten of groenten om te consumeren), de gevaarsymbolen, enz.

Opgelet: net als bij cosmetica bestaan sommige etiketten uit meerdere pagina's die aan elkaar zijn geplakt! U ziet dit als de rechteronderhoek wat donkerder is of als er een pijltje op is aangebracht.

Gebruik geschikt materiaal voor het gebruik

Kijk na of het materiaal goed is afgesteld en in goede staat van werking verkeert en of het product moet worden verdund en gesproeid.

En noteer in elk geval

  • Het nummer van het Antigifcentrum waar u elke verdachte reactie kunt melden: 070/245.245
  • Het noodnummer dat u bij een ernstige reactie kunt bellen: 112
Datum van de update: 28/09/2020