U bent hier

Na het gebruik

  • Was uw handen zorgvuldig, spoel de beschermingsmiddelen, onder meer de handschoenen schoon, en kleed u om. Laat het water waarmee u de beschermingsmiddelen hebt afgespoeld indien mogelijk op een geschikte oppervlakte weglopen (tuin, gazon...) en niet in het riool of de gootsteen!
  • Leef de wachttijd (herbetreding) na die op het etiket is vermeld en waarin u niet naar de behandelde zone mag gaan. Let in het bijzonder op kinderen en huisdieren (zowel die van u als die van de buren!) die over het behandelde perceel zouden kunnen lopen.
  • Gaat het om de moestuin, hou dan ook rekening met de wachttijd voordat u mag oogsten! Of het nu gaat om biogroenten, thuis geteelde of in de winkel gekochte groenten, maak ze altijd goed schoon vooraleer u ze gebruikt en spoel ze in water dat u met azijn hebt gemengd.
  • Spoel de oppervlaktes af die in contact zijn gekomen met de producten. Hebt u de producten binnen gebruikt, lucht dan voldoende, wissel het beddengoed, maak tafels en werkbladen schoon, enz.
  • Bewaar de pesticiden in hun oorspronkelijke verpakking. Het etiket moet altijd leesbaar zijn. De stockageruimte moet droog en verlucht zijn, mag niet worden gebruikt om voedingsmiddelen op te slaan en moet zich buiten het bereik van kinderen bevinden. Ideaal is een kast die u op slot kunt doen. Hou dichtbij de opslagplaats absorberende materialen bij de hand (zaagsel, spaanders, oude vodden) die u bij een lek of bij het omstoten van het product kunt gebruiken.
  • Breng restjes van ongebruikte producten, lege verpakkingen en alles wat met die producten in contact is gekomen naar een containerpark of een inzamelpunt voor gevaarlijk chemisch afval. Gooi ze niet in de vuilnisbak, in het riool of in de natuur!

En noteer in elk geval

  • Het nummer van het Antigifcentrum waar u elke verdachte reactie kunt melden: 070/245.245
  • Het noodnummer dat u bij een ernstige reactie kunt bellen: 112
Datum van de update: 28/09/2020