U bent hier

Veiligheid thuis

Vraag u in de eerste plaats af of het noodzakelijk is om pesticiden te gebruiken. Voor amateurgebruik zijn die producten vaak niet erg nuttig. U kunt beter preventief te werk gaan of alternatieven toepassen.

Een goede diagnose stellen

Vóór u beslist hoe u planten wilt behandelen, moet u de situatie correct inschatten. Uw planten kunnen ook beschadigd zijn door slechte plaatselijke of weersomstandigheden (ongeschikte bodem, te zuur of te veel kalk, te droog of te nat, te veel of te weinig licht, bladeren aangetast door hagel, enz.). Het gebruik van pesticiden zal daar niets aan veranderen.

Aanvaard een beetje wildgroei

Waarom zou u uw kijk op wat groeit en bloeit niet veranderen? Niet alles wat in het wilde weg groeit, is 'onkruid'. Vaak gaat het om planten die we niet kennen, maar die nuttig en vaak mooi zijn. Is bladluis op rozen afschuwelijk? Brengen ze de plant in gevaar? Maak voor uzelf uit vanaf welke drempel u ingrijpt en welk niveau van planten, insecten of schimmels voor u aanvaardbaar is. Grijp pas in als die drempel is overschreden.

Geef de voorkeur aan alternatieve methodes

Hebt u beslist om in te grijpen, doe het dan in de eerste plaats met mechanische middelen (schrob de trottoirs en paden, schoffel de perken en bedek ze met stro) of biologische methoden (geef daarbij de voorkeur aan natuurlijke bestrijders (lieveheersbeestjes, egels, kikkers, padden en zelfs spinnen!). Heeft het probleem te maken met de leefomstandigheden van de plant, dan kunt u die verbeteren zonder pesticiden in te zetten (breng compost aan, verplant ze, begiet ze meer of minder, enz.).

Als u ondanks de risico's en de voorgestelde alternatieven toch beslist om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, dan vindt u op de volgende pagina's adviezen die u kunt volgen om het gevaar voor uzelf, uw naasten, uw huisdieren en de natuur zo veel mogelijk te beperken!

En noteer in elk geval

  • Het nummer van het Antigifcentrum waar u elke verdachte reactie kunt melden: 070/245.245
  • Het noodnummer dat u bij een ernstige reactie kunt bellen: 112
Datum van de update: 28/09/2020