U bent hier

De tuinen van het Tillensblok

In het kader van zijn sanering, wordt het Tillensblok ingericht als een groene wijkruimte met moestuinen, een zone van kleine fruittuinen, een composteersite, maaiweides, bijenkorven, een drinkfontein, rustplaatsen en paden, … Doel is om vervolgens, door het onderhoud van de site en het werk in de moestuinen, te zorgen voor een sociale dynamiek en een sfeer van gezelligheid.

Het vertrekpunt

Het Tillensblok in Ukkel is eigendom van het OCMW van Vorst. Het bestaat uit een zone van iets minder dan een hectare groot met binnentuinen en wordt afgebakend door de Joseph Bensstraat en de Roosendaelstraat, de Alsembergsesteenweg en het rusthuis le Val des Roses. De omwonenden zijn er in de loop van de jaren ’80 spontaan begonnen met de aanleg van moestuinen. In het verleden ondernamen verschillende projectontwikkelaars reeds een poging om zich het terrein toe te eigenen maar er werd een buurtcomité opgericht om dat te verhinderen. In 1999 werd de site uiteindelijk opgenomen als groengebied in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Daarop vertrouwde het OCMW van Vorst het beheer ervan toe aan Leefmilieu Brussel dat, in samenwerking met het buurtcomité, zorgt voor de heraanleg ervan.

De participatieve aanpak

  • Via een overeenkomst vertrouwde Leefmilieu Brussel het beheer en de animatie van de 22 moestuinen, de zone van de kleine fruittuinen en de composteersite toe aan het Comité van de Tuinen van het Tillensblok.
  • Elkaar helpen, samenwerken, dingen met elkaar delen en uitwisselen, dat is in een notendop de filosofie die er in de moestuinen heerst. De krijtlijnen van deze gemeenschapsgeest werden uitgeschreven in een handvest dat ondertekend wordt door alle tuiniers die tijdelijk houder worden van een te verbouwen perceel.
  • De activiteiten van het Comité (collectieve onderhoudsacties, gezamenlijke compostering, vergaderingen, uitwisselen van ervaring en kennis, verwelkoming van eventuele bezoekers aan de site, opendeurdagen, thematische animaties, …) dragen ertoe bij de sociale band op wijkniveau te versterken.
  • De tuiniers (die automatisch lid zijn van het Comité) verbinden er zich toe om de landschappelijke kwaliteit van de site te vrijwaren, milieuvriendelijke teelttechnieken te gebruiken, hun afval te composteren en toe te zien op de netheid van de site.
  • Op een perceel van 200 m2 werd ook een intergenerationeel project gelanceerd waaraan de leerlingen en leerkrachten van de 3de en 4de leerjaren van de nabijgelegen school les 7 Bonniers en de bewoners van het rusthuis le Val des Roseswerden deelnemen. De vzw “Le début des haricots” begeleid hen bij hun gezamenlijk onderhoud van een eigen moestuin, tot ze de begeleiding in kwestie niet langer nodig hebben. Het doel van dit project is niet alleen de ontwikkeling van een sociale band en de uitwisseling over de generatiegrenzen heen te stimuleren, maar ook bij de deelnemers interesse te wekken voor de natuur en hen dingen bij te brengen over het milieu en een evenwichtige voeding.
Datum van de update: 05/05/2022