U bent hier

Hoe worden de groene ruimten in Brussel beheerd?

De parken, tuinen en bossen die toegankelijk zijn voor het publiek beslaan ongeveer 2779 hectare (of ongeveer 18% van de oppervlakte van het Gewest). De inrichting en het beheer van dit areaal is verdeeld over de gewestelijke administratie (Leefmilieu Brussel – BIM, maar ook de BUV voor bepaalde pleinen, wegbermen, bomen, enz.), de gemeentelijke overheid (park van Brussel, Josaphatpark, Ter Kamerenbos, enz.) en de Koninklijke Stichting (vijver van Bosvoorde, enz.). Leefmilieu Brussel – BIM beheert 2210 hectare waarvan 400 ha parken, 1685 ha bossen en 125 ha natuurreservaten (volgens gegevens van de studie ‘De staat van het leefmilieu’).

De groene ruimten hebben verschillende functies die overeenstemmen met hun typische noden: de vraag naar rust, de mogelijkheid om in openlucht aan sport te doen zoals joggen, fietsen, paardrijden, of om gebruik te maken van veilige speeltuinen voor kleine kinderen, enz. Maar altijd is het belangrijk dat de ecosystemen intact blijven. Een echte uitdaging!

Gedifferentieerd beheer

Het gedifferentieerd beheer van de groene ruimten is een manier om deze uitdaging aan te pakken. Zo is het mogelijk dat de diverse functies harmonieus samengaan: sociale, recreatieve, educatieve, landschappelijke en ecologische. Zo leggen we in groene ruimten paden aan om te wandelen of te fietsen, en speeltuinen, we plaatsen er rustbanken om even uit te blazen… In veel domeinen is een hoofdzakelijk ecologisch beheer een prioriteit. Daar krijgt de natuur de kans om te groeien, zonder gebruik van pesticiden. Dit ecologisch beheer geeft de voorkeur aan onkruid, natuurlijker vijvers, wildere bossen of toevluchtsoorden voor een aantal dieren – kortom de biodiversiteit wordt bewaakt.
In sommige groene ruimten is deze vorm van ecologisch beheer niet mogelijk. Kleine parken met een sociale of buurtbestemming en historische parken in het stadscentrum vragen een meer ‘georganiseerd’ beheer.

Het Zoniënwoud heeft omwille van zijn omvang en zijn typische kenmerken een speciaal beleidsplan nodig. Hierover leest u meer in het hoofdstuk over dit gebied.
Leefmilieu Brussel werkt er ook hard aan om de natuur overal in de stad een plaats te geven: dat is het Groene en Blauwe netwerk waarover u meer leest in dit hoofdstuk.

Bewoners en gebruikers

Leefmilieu Brussel vindt het erg belangrijk dat bewoners en gebruikers een inbreng hebben in het ontwerp, de renovatie en het onderhoud van parken en tuinen.
Met deze aanpak kunnen we beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers, de uitrusting in functie van de bevolkingswijzigingen doen evolueren en zo meer respect voor de inrichting afdwingen, het vandalisme beperken.
De recentste vergaderingen van 2009 gingen over het Dudenpark, het park van Laken, het Bonneviepark en het toekomstige park langs lijn 28 in Molenbeek.

Datum van de update: 28/05/2021