U bent hier

Molenbeekvallei

Molenbeekvallei: Sint-Lambertusplein – Kasterlindenstraat: 9,3 km voor de voetgangers en 9,5 km voor de fietsers.

Dit traject geeft een idee van de grote verscheidenheid van de groene ruimten in en rond de Molenbeekvallei.

Het langgerekte Koning Boudewijnpark dekt een groot gedeelte van dit traject. Terwijl de oostelijke zijde van het park vooral aangelegd werd met infrastructuren voor sport en spel en een aantal zware landschappelijke ingrepen het park vorm gaven, ligt de nadruk in het westelijke deel, in de buurt van de moerassen van Jette en Ganshoren, op het behoud van de natuur en de biodiversiteit .

Op enkele schreden van de Groene Wandeling zijn, ten noorden van het Boudewijnpark, de hoogstammige beukenbossen van het Laarbeek-, het Dieleghem- en het Poelbos, als echte juweeltjes van natuurgebieden, het ontdekken waard.

Het Kattebroekmoeras, stroomopwaarts de Molenbeekvallei, herbergt eveneens een grote diversiteit aan fauna en flora.

In het hogergelegen deel van de vallei, in de buurt van het populierenbos Nestor Martin, loopt de Groene Wandeling door het natuurgebied van de Zavelenberg. Dit gebied verrast menig bezoeker door het landelijke aspect, waar grazend vee afsteekt tegen een zeer stedelijke achtergrond. Buiten de landschappelijke bekoring vormen de hagen, de natte weiden, het bos, de groepjes populieren en wilgen zeer waardevolle biotopen . We treffen hier ook één van de laatste nog actieve boerderijen aan in het Brussels Gewest.

De Groene Wandeling leidt verder langs het Wilderbos, dat met zijn licht glooiende beboste zones, zijn hooiland, vijver, boomgaard en moestuinen, een uiterst waardevol groengebied is, vlakbij de historische dorpskern van Sint-Agatha-Berchem.

Datum van de update: 10/05/2021