U bent hier

Verbodsbepalingen om dier- en plantensoorten te beschermen

De wetgeving betreffende het natuurbehoud in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat een reeks verbodsbepalingen die tot doel hebben de dier- en plantensoorten en de gebieden met het statuut van natuurreservaat of bosreservaat, te beschermen.

Voorbeelden :

 

 

 

 

  • om de nestvorming van vogels te beschermen, mogen bomen niet geveld of gesnoeid worden tussen 1 april en 15 augustus;
  • het is verboden paddenstoelen te plukken in het bos of bepaalde planten te plukken op het volledige Brusselse grondgebied;
  • bepaalde methoden om dieren te vangen, zijn eveneens verboden.

Raadpleeg de volledige lijst met verbodsbepalingen (.pdf).

In bepaalde omstandigheden kan echter van deze verbodsbepalingen worden afgeweken als hiervoor een specifieke aanvraag wordt ingediend bij Leefmilieu Brussel, via Irisbox of via het te downloaden formulier 'Verzoek om afwijking van de verbodsbepalingen betreffende het natuurbehoud ' (.doc).

Opgelet: als de afwijking u wordt toegestaan, is ze strikt persoonlijk en kunt u ze dus niet aan iemand anders overdragen.

Hoe een afwijking aanvragen?

De afwijkingsaanvraag wordt ingediend bij Leefmilieu Brussel (Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel – Fax: 02 775 76 21). Vragen kunt u per e-mail sturen.

Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is en alle vereiste informatie bevat. Verzend ze met de post of via Irisbox.  

Wanneer kunt u een antwoord op uw aanvraag verwachten?

Binnen de 60 dagen na de ontvangst van uw aanvraag door Leefmilieu Brussel zal u een beslissing worden meegedeeld. Leefmilieu Brussel beslist of de afwijking al dan niet wordt toegestaan na hiervoor het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud te hebben ingewonnen.

Welke andere formaliteiten moeten worden vervuld?

Zodra de afwijking is toegestaan en eventuele beperkingen m.b.t. de uitvoering ervan zijn meegedeeld door Leefmilieu Brussel, moet u binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de volledige uitvoering, een rapport verzenden over de uitvoering van de maatregel.

Datum van de update: 28/09/2020