U bent hier

Hooilanden

In het Sobieskipark in Laken, in het Scheutbos in Sint-Jans-Molenbeek, in het Vronerodepark in Ukkel, zelfs in het grote park van Woluwe zijn nog bloemenweiden te vinden met een hoge soortenrijkdom. Op droge of weinig vochtige bodem treffen we klaver, grassen, margriet, scherpe boterbloem, wilde peen en fluitekruid, grote berenklauw, dagkoekoeksbloem, centaurie (of korenbloem)… aan tussen vele andere soorten. Ze trekken talrijke vlinders en andere nectarzoekende insecten aan die zelf een aanlokkelijke prooi vormen voor een massa vogels. Ze bieden de wandelaars een apart landschap dat soms doet denken aan een impressionistisch schilderij.

Beheer van de weiden

Om de rijkdom van deze gebieden te bewaren, moeten ze twee keer per jaar gemaaid worden (in juni en september). Een alternatief is er koeien op te laten grazen, maar dan wel maximaal 2 dieren per hectare. Want op een niet onderhouden weide krijgen de meest invasieve planten de bovenhand. Door hun schaduw verdrijven ze zeldzamere en gevoeligere soorten. Het gebied gaat dan steeds meer verwilderen, verliest zijn diversiteit en evolueert eerst naar struikbeplanting en dan naar bosvegetatie.
Het maaiafval moet ook worden weggehaald. Als dat niet gebeurt, gaan sommige soorten mogelijk verstikken. Het zou de bodem ook overmatig kunnen verrijken, waardoor de samenstelling gaat veranderen en dus ook de planten- en bloemensoorten die er groeien.
Dit weidebeheer is ook een goede zaak op milieuvlak, want bij het gebruik van grasmachines ligt de uitstoot van CO van fossiele oorsprong bij dit type beheer een stuk lager dan wanneer het grasperk zeer regelmatig wordt afgereden!

Een zeldzaam milieu in Brussel

Het aantal maaivelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sterk uitgedund wegens de verstedelijking. Open gebieden die vroeger dienden om vee te laten grazen of om hen van voeder te voorzien, weerstaan minder dan het bos aan de druk van de vastgoedsector. Daarom worden de bloemenweiden, nochtans zo uitzonderlijk voor de biodiversiteit, steeds zeldzamer in Brussel: we vinden ze enkel nog binnen de beschermde muren van sommige parken en geklasseerde sites of op sommige spoor-of wegbermen.

Datum van de update: 26/07/2021

Documenten: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail