U bent hier

Eekhoorns

Eekhoorn

U herkent eekhoorns gemakkelijk aan hun pluimstaart en grote ogen. Het aantal eekhoorns in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opnieuw gestegen. Dat is goed nieuws na de onheilspellende berichten uit de jaren ‘60-‘70 toen de soort met uitsterven bedreigd was. De populatietoename is voor een groot deel het gevolg van een betere soortgerichte bescherming en van een gepast beheer van de bosrijke gebieden.

2 soorten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eekhoorns behoren tot de familie van de knaagdieren. In de Benelux komt oorspronkelijk enkel de rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) voor. Maar in het Brussels Gewest kan nog een tweede soort worden gezien: de uitheemse Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus).

De grootste populaties rode eekhoorns leven in het Zoniënwoud. Maar ook daarbuiten, zoals in het Verrewinkel- en Laarbeekbos en in de bosrijke delen van stadsparken, kunnen eekhoorns gezien worden. Heel af en toe ziet u ook eekhoorns een graantje meepikken op voedertafels in privétuinen.

Levenskansen

De eekhoorn leeft bij voorkeur in het bos. In sterk verstedelijkte gebieden, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn deze bossen of bosfragmenten vaak klein en versnipperd. Door zijn beperkte mobiliteit en het drukke verkeersnet hebben eekhoorns het vaak moeilijk om andere gebieden te ontdekken.
Voor een betere verspreiding van de eekhoorns en opdat geïsoleerde kolonies meer overlevingskansen zouden hebben, is het dus nodig om een waar ecologisch netwerk uit te bouwen.

Mensen met een tuin kunnen meewerken aan dit groene netwerk door een aantal eenvoudige en natuurvriendelijke maatregelen toe te passen. Geef de voorkeur aan inheemse planten, struiken en bomen en gebruik in geen geval pesticiden.  Dode bomen hak je best niet om: dit zijn potentiële woonplaatsen voor zoogdieren en vogels.

De rode eekhoorn

De rode eekhoornDe rode eekhoorn komt in bijna heel Europa voor. Hij verkiest naaldbossen of gemengde bossen, met veel hazelaars, dennen en beuken. Maar u vindt hem ook in loofbossen, parken en tuinen. Als hij geen voedsel krijgt van de mens, heeft een eekhoorn nood aan een weidse ruimte om te foerageren.

De rode eekhoorn brengt geen enkele overlast mee. De eekhoorns komen niet binnen in huis, zijn niet agressief en brengen geen ziektes over op de mens. Ze voeden zich uitsluitend met zaden, dennenappels, en in de herfst met noten, kastanjes en bosvruchten. Hebt u een familie eekhoorns in uw tuin? Geniet ervan en geef ze bij voorkeur geen voedsel.

De Koreaanse grondeekhoorn

De Siberische grondeekhoornDe Koreaanse grondeekhoorn, die lokaal in het Zoniënwoud voorkomt, is een verre neef van onze inheemse eekhoorn. Beide verschillen echter enorm qua uiterlijk en levenswijze. De pels is bruingrijs en op de rug heeft hij vijf lange zwarte strepen. Dit kleine diertje leeft vooral op de bodem, waar hij een hol graaft.

Deze soort komt oorspronkelijk uit Azië. Toen in de jaren ‘70 enkele exemplaren uit gevangenschap ontsnapten, verscheen het dier in het wild in de Brusselse regio. Op dit ogenblik wordt hun aantal geschat op 2000 individuen.
De opmars van de populatie Koreaanse grondeekhoorns is een duidelijk voorbeeld van de gevolgen van het uitzetten van een niet-inheemse soort in het wild. Door een gebrek van natuurlijke vijanden is de populatie in korte tijd exponentieel gaan toenemen. Wij willen hierbij duidelijk onderstrepen dat de introductie en dus het uitzetten van dieren in het wild bij wet verboden is in het Brussels Gewest.

De Koreaanse grondeekhoorn overwintert van november tot aan het begin van de lente. Ter voorbereiding wordt een hol gegraven en wordt een wintervoorraad aangelegd. Hij leeft vooral vegetarisch en voedt zich met zaden, vruchten, dennenappels en jonge bladeren.

Datum van de update: 04/11/2020

Documenten: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail