U bent hier

De mol

De mol wordt vaak bestreden omdat molshopen onesthetisch en hinderlijk zijn in grasperken. Maar het is ook een heel nuttig dier. Het is een insecteneter en één van de voornaamste jagers op naaktslakken. Mollen eten geen wortels van bomen, struiken of bloemen.

Verspreiding?

Dit kleine zoogdier komt in bijna elke groene ruimte in de periferie van het Brussels Gewest voor. Het gaat meestal om kleine en geïsoleerde populaties. De groene ruimten in het centrum van het gewest zijn te versnipperd en te geïsoleerd. Het is dus niet eenvoudig voor de - overigens weinig mobiele - mol om alle parken en tuinen te bereiken. Vaak ziet men mollen liggen langs de kant van de weg, als slachtoffer van het wegverkeer.

Beschermde soort

Zoals elk zoogdier dat in het wild leeft, is ook de mol een beschermd dier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ord.29/08/1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en de jacht). Strikt genomen mag u dus geen mollen vangen of doden.

Overlast?

Mollen graven ondergrondse gangen die ze meermaals doorlopen op zoek naar voedsel. Ze graven dus niet onophoudelijk nieuwe gangen. Het kan dus best zijn dat het onder een grasveld al meerdere jaren vol mollen zit, maar dat er geen of slechts enkele molshopen te zien zijn. Wanneer mollen worden bestreden, zullen echter nieuwe mollen het verlaten territorium innemen, waarbij nieuwe gangen worden gegraven en dus nieuwe molshopen zichtbaar zullen zijn. Leven…en laten leven is dus het advies.

Datum van de update: 04/11/2020

Documenten: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail