U bent hier

Vogels

Volgens de meest recente broedvogelinventarisatie (2000-2004) broeden ongeveer 100 verschillende vogelsoorten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meest bekende soorten, zoals de huismus en de koolmees, herkent iedereen. Maar wist u dat er ook heel wat zeldzame soorten voorkomen, zoals de slechtvalk, de huiszwaluw of de middelste bonte specht?

Vogels genieten in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van een absolute bescherming en er is een veelheid aan woonplaatsen of habitats.

Maar, in vergelijking met enkele tientallen jaren geleden, is er een achteruitgang merkbaar. Van de 100 soorten broedvogels zijn zeker 19 soorten bedreigd. En hoewel het totale aantal verschillende soorten broedvogels gedurende al die jaren ongeveer gelijk is gebleven, is het aandeel uitheemse broedvogels toegenomen.Dit houdt uiteraard in dat een aantal zeer zeldzame en inheemse soorten zijn verdwenen als broedvogel. Gezien de mogelijke negatieve impact van invasieve exoten op de inheemse soorten, wordt gewerkt aan het opstellen van actieplannen.

Datum van de update: 07/07/2022