U bent hier

De vissoorten

In de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht, werden de vissen niet opgenomen. Het zijn bijgevolg de enige gewervelde dieren die niet beschermd zijn in het Brussels Gewest.

In 2004 en 2007 werden in het kader van een meer algemene evaluatie van de ecologische kwaliteit van de waterlopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, monsters genomen om de aanwezige vissoorten te bepalen.

Op de punten van monsterneming van de Zenne (aan de ingang en de uitgang van Brussel) werd geen enkele vis aangetroffen. Stroomopwaarts en stroomafwaarts is dat echter wel het geval. De (relatieve) verbetering van de kwaliteit van de rivierwateren die lijkt te zijn aangebroken (vooral sinds de installatie van het waterzuiveringsstation in het noorden van Brussel), kan op termijn leiden tot de terugkeer van vis op de Brusselse Zenne.

En elders? Hierna vermelden wij, bij wijze van informatie, de voornaamste vissoorten  die in 2007 werden waargenomen in het Kanaal, de Woluwe en de vijvers van die Vallei (die van Bosvoorde, van het Woluwepark en van het Ter Bronnenpark).

Kanaal

 • Baars
 • Voorn
 • Giebel/goudvis
 • Karper
 • Paling
 • Zander-snoekbaars
 • Kolblei

Woluwe

 • Baars
 • Bittervoorn
 • Voorn
 • Brasem
 • Stekelbaars
 • Goudvis
 • Karper
 • Rode voorn/rotengle
 • Grondel
 • Zeelt

Vijvers van de Woluwe

 • Baars
 • Bittervoorn
 • Voorn
 • Brasem
 • Goudvis
 • Karper
 • Paling
 • Rode voorn/rotengle
 • Snoek
 • Zeelt
 • Zander-snoekbaars
 • Kolblei
 • Vetje
Datum van de update: 13/08/2021