U bent hier

Fauna

2014_cbe_oiseaux_0001.jpg

In de parken, bossen, privédomeinen, landbouwzones, tuinen, braakliggende terreinen, vijvers en rivieren van Brussel leven 38 soorten inheemse zoogdieren, 92 soorten soorten inheemse broedvogels, 9 soorten amfibieën en reptielen, een twintigtal vissoorten en weekdieren, en dan zijn er nog de insecten (vlinders,  kevers, spinachtigen, tweevleugeligen, vliesvleugeligen…).

Vooral in de rand van de hoofdstad bezit het Gewest de grootste variëteit van habitats voor de diersoorten die daar hun woonplaats hebben gekozen. Het is dan ook daar dat de soortenrijkdom het grootst is.

Hierna volgt een kort overzicht van de Brusselse fauna.

Datum van de update: 23/08/2018