U bent hier

Wat doen met gewonde of dode dieren?

Ziekte

Steeds meer studies tonen aan dat kunstmatige nachtverlichting (straatlantaarns, verlichting van wegen, tuinverlichting, enz.) een reële impact op de dieren heeft. Door hier te klikken, krijgt u  een overzicht van de meest bekende gevolgen van lichtverontreiniging (pdf).

U vindt een ziek of gewond dier. Wat moet u doen?

Raak het dier om te beginnen niet aan en waarschuw een park- of boswachter als u in een Brussels park of bos of woud bent.
Vindt u geen park- of boswachter, observeer het dier dan even, om zeker te zijn dat het wel degelijk gewond of ziek is. Het kan immers gebeuren dat dieren gewoon aan het uitrusten zijn (zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij uitgeputte trekvogels). Ook kan het gaan om jongeren van (roof)vogels die op de grond liggen omdat ze uit hun nest zjin gevallen, maar die nog worden gevoederd door hun ouders.
Als het duidelijk is dat het dier ziek is of als het zichtbaar gewond is, raden we u aan het dier zo snel mogelijk naar een verzorgings- en herstelcentrum te brengen. Hoe sneller het daar behandeld kan worden, hoe groter de kans dat de verzorgers het dier weer in de natuur zullen kunnen loslaten. Die centra zijn gespecialiseerd, ze weten er welke verzorging en voeding elke dierensoort specifiek nodig heeft.

Om het dier vast te nemen, trekt u het best handschoenen aan. Zelfs als het gewond is, behoudt een in het wild levend dier zijn verdedigingsinstincten; het zou u dus kunnen bijten, krabben of pikken.
En ook nog dit: particulieren mogen geen gewonde wilde dieren houden, temeer daar een aantal soorten beschermd zijn in Brussel. Bovendien heeft een gewond, ziek of te jong dier statistisch minder kans om te overleven wanneer een particulier zich erover ontfermt.

U vindt het kadaver van een in het wild levend dier. Wat moet u doen?

Het is op zich geen ramp of niet zo uitzonderlijk wanneer u het kadaver van een vogel of van een in het wild levend dier zou vinden. Een elementaire hygiëneregel stelt dat men dat kadaver niet ter plekke mag laten ontbinden. Sommige soorten zijn beschermd en worden zelfs wetenschappelijk opgevolgd, en dus is het beter de bevoegde instanties te melden dat u een kadaver hebt gevonden. Zeker ook wanneer u verscheidene kadavers van eenzelfde soort vlak bij elkaar aantreft. Er kan immers een gezondheidsprobleem of infectie aan de basis van die uitzonderlijke sterfte liggen.

  • Bevindt het kadaver zich in het Zoniënwoud, een park of groene ruimte in beheer van Leefmilieu Brussel, waarschuw dan de bewaker of neem contact op met de infodienst van Leefmilieu Brussel (02/775 75 75).
  • Ligt het kadaver op de openbare weg, dan kunt u dat melden aan Net Brussel via het nummer 08/009 81 81;
  • Ligt het kadaver in een groene ruimte beheerd door de gemeente, alsook een weg of een privé-eigendom, dan zijn de gemeentelijke milieuadviseur en de gemeenteambtenaar belast met leefmilieu bevoegd.
Datum van de update: 23/08/2018